Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag   
Forum Contact Webmaster 
Problem reading Tigrinya?  Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPELFFarajetIslamic IslahAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
 ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency    
Adoulis | Alenalki | Alnahda |Asena | Asmarino | Awna Capitaleritrea | Dehai |Dekebat | Gereger | Hidri | Jeberti | Madote |
 Meadna |Tesfanews Togoruba| Zemen |
 Radio Erena Live EYSC Facebook  Ethsat.com | RadioAserna | QieNit  KNON
 Radio Dallas  Voice of America -Tigrinya  Voice of Eritrea -DC Voice of Eritrea-Halifax   People's Voice of Eritrea  meskerem
video archives   meskerem youtubes

 Past Postings? Visit Erigazette.org

መስኪን ከተማ ኣስመራ ክልተጊዜ ተራኢኺ እበኽየልኪ ኣሎኹ

እዛ ስእሊ እዚኣ ካብታ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ሕጉስን ቅሱንን ከም ዘሎ እታ ከተማኡ ከኣ ካብ ማንም ጊዜ ዝጸረየትን ዝጸበቐትን ከም ዘላ ዝጕስጕስ  መስከረም ነት ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ኣለዎ ዝብሎ ፈይስ ቡክ ሃገራዊ ድሕነት ዝተወስደት ኢያ Read More


ምንጪ ስእሊ ፈይስቡክ ሃገራዊ ድሕነት (ካብ መስከረም ነት)

ኣደብ ዝሰኣነ ሰብ፡


ኣብዛ ስመር 1 ትባሃል ናይ ኣምቸ ፓልቶክ ሩም ማይ ልሓም ኢሉ ዝኣቱ(በርበረ)፡ኣሕልፉኒ ናይ ኑዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ጎስጓስ ክገብርየ እናበለ ክህንደድ ድሕሪ ምጽንሑ ዕድል ተዋህቦ'ሞ፡ ኣብ ቀረባ ነውዮርክ ዋሽንግተን ዘለኹም ቀረባኹም ስለ ዝኾነ ክትተርፉ የብልኩምን ፣ ፐቲሽን ንግበር ሓጋዚ'ዩ ዝብል ጎስጓስ ገበረ።መወዳእትኡ፡ ቃልስና ምሉእ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ እታ ሰማያዊት ባንዴራ ጥራይ ክትመጽእ ኣለዋ፡ ሕብራዊት ባንዴራ ሒዝካ ምምጻእ ምሉእ ቃልሲ ኣይኮነን ስለዚ ፍርቂ ቃልሲ ዝባሃል የለን፡ ስለ'ዚ ኣውሊዕ ዘምበልበለ ጥራይ እዩ ምሉእ ተቓላሲ ክብል ኣምስዩ። እዚ ነቲ ውራይ ምምዕራግ ድዩ ምጽያቕ ድንጹው ይብለካ። ንሱ ደሓን ኣመለኛ ምዃኑ ሰሙን እገብር ጽሒፈሉ ነይረ ብዛዕባ'ዚ ግጉይ ጎስጓስ ኣብ ናተይ ታይም ላይን ኣስፊረዮ ቀን
የ፡ ናይቶም ኣብቲ ሩም 1 ሱቕ ኢሎም ዝሰምዑ ተጋደልቲ ነበርን ካላኦትን'ከ? በሉ ተቓውሞ መልክዓ ቀይራ፣ከምኡ እንተኾይኑ ነናትና ባንዴራታት ሒዝና ነነትና ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኣለና ማለት'ዩ። እዚ ናይ UN ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኤርትራውያን ጉዳይ ኣወንታዊ ምላሽ እንተረኺቡ እውን ክንዕቅቦ ይኹን ክንሰርሓሉ ብቕዓት የብልናን። ኣነ ንኽልቲአን ባንዴራታት ክሳብ መዓልተን የኽብረን እየ፣ ነታ ሓንቲ ኣጓንዩ ነታ ሓንቲ ክሕብሕብ ዝደሊ ኣካል ቃልሲግን ብመሰረቱ ነዚ ንካይዶ ቃልሲ ንለውጢ ኣነየ ዝብሕቶ ዝብል ናይ ምዕብላል ሕማም ወይ ዝምባለ ዘለዎ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ምስ በርበረን መሰልቱን ብሓባር ከጓዕዘና ኣይክእልን እዩ። እዚ ብቐንዱ መሰል ካልኦት ነታ ባንዴራ ዝኣምኑ ወይ ዘኽብሩ ኣይንቕበልን ዘስምዕ ስለ ዝኾነ፡ ብፍጹም ኣይሰምሮን'የ፡ እቲ ዝካይድ ዘሎ ጥጅእን ጉድን ግን ጸኒሑ ምቅልዑ ኣይተፎን'ዩ፣ ገለ ተቓወምቲ ኣብዚ እዋን'ዚ እንታይ ኣሚኖም ፉንፉን ይብሉ ከምዘለዉ ንተዓዘብ ጥራይ።

 

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

ካብ ፈይስ ቡክ

ክቡር ሐው ኤማ ዝሰደድካለይ መልእክቲ ተቀቢለያ የመስግነካ። ከምቲ ዝበልካዮ ኩነታትና ብርግጽ ዝተሐላለከ'ዩ ምክንያቱ፦
ኤርትራዊ ብሐፈሻ ብፍላይ ድማ ደለይቲ ፍትሒ እዚ ቃልሲ ናይ ሰብ ሕልና አብ ብድሌት ዝተሞርኾሰ'ዩ። እንተኾነ ጃህራን ሐሶትን ከም ዝቀትል ዘይፈልጡ፤ ንሐቀኛ ጅግንነታዊ ታርክና ዝፈታተኑ ብርግጽ አተዓባብያ ዝበደሎም ከም ሃመማ አብ ዝጨኑ ቀልቀል ዝዓይነቱ ጥራሕ ዝዓስሉ ተንኾለኛታት ሕጂ ተጸምቢሮሙና አለዉ። ሎሚ ንኩሉና አብ'ዚ ቃልሲ ዘለና ከመይ ናበይ ዓቢ ሕቶ'ዩ። አይንገረም ምስ'ዚ ኩሉ ውረድ ደይብ ተቃላሳይ ህዝብና ሞራሉ እንተወደቀ መሬት'ውን ከምዓይኒ መርፍእ እንተጸበበ ክስገር ከቢድ ዋጋ ምክፋል'ዩ። እዋኑ እዋን ተቃለስቲ ነቲ ስርዓት ህግደፍ ገዲፎም ናብ ደምበ ፍትሒ ዝተጸምበሩ ዝሕበንሉ፤ ዝተሐብኡ ጸየቅቲ ዝቃልዑሉ፤ ዝተበደሉ ብጠቅ
ላላ ዝከሐስሉ፤ ገበን ዝፈጸሙ ዝፍረድሉ ጊዜ ብቃልስና ብቃልሲ ውጹዓት ክመጽእ ብጽንዓት ምቅላስ እዩ። ብዓል ፓይሎት ይኩኑ ብዓል ፎሮ12 ካብ ተቃለስቲ እናተከወሉ አብ ድሕሪ ኾምፒተር ተሐቢኦም ክፍክሩ፤ ዓበይቲ ተዋስኦ ናይ ጽርግያ ዘረባታት እናልዓሉ ክምህሩና ወይ ክመርሑና፤ ብድፍረት ዓገብ ክንብል አለና። ፈራሕ ሰብ ንርእሱ ዘይደፈረ ንካልኦት ንክቃለሱ ከድፍር አይክአልን'ዩ። አብ ዓዲ ዲሞክራሲ እናተቀመጡ ሎሚ ዝሕብኡ ወይ ዝፈርሁ፤ ናይቲ ስርዓት ህግደፍ ልኡኻት ወይ አገልገልቲ ጥራሕ እዮም ክንብል ብዓውታ እዋኑ'ዩ። ፎሮ12 አብ ውሽጢ ህ.ግ እሙን ተላአኪ ናይ መራሕቲ ወይ ደፋር እንተነይሩ፤ ሎሚ ድአ እንታይ ኾይኑ ነዛ ስሙ ክገልጽ ዝፈርሕ?። ቀደም ልኡክ ናይ ፈርሐት እንተነይሩ ሕጂ'ውን ናይ ልኡኻት ልኡክ፤ ናይ ፈርሐት ፈራሕ ዝጨኑ መዳከምያ እዩ፤ ካብ ክቱር ፍርሒ ትማሊ ዝበሎ ሎሚ ዘይደግሞ እናኾነ'ዩ ዝከይድ ዘሎ። ርግጽ'ዩ ንቡዙሐት ናይ ዓመታት ተቃለስቲ አደናጊሩ ዘይምትእምማን'ውን ዘሪኡ፤ እንተኾነ ዝበቑል ዘርኢ አይኾነን አይትሰከፉ። አብሐቀኛ ቃልሲ ተመርኹሽና ምትእምማናትና ከነዕቢ ካብ ፍርሕን ምጥርጣርን ወጺእና ጥራሕ ንቃለስ። ብአካል ንትፈልጦ ሰብ ዘየእመንካ ወይ ዘይአመንካስ፤ ንዘይትፈልጦ ሰብ ክትአምን ወይ ከተእምን ዝክአል ከምዘይምኻኑ ምርዳእ አገዳሲ እዩ። ጥንቃቀ ዝሐትት ብውሑዳት አብ'ዚ ጉዕዞ ተስፋ ዝቆረጹ ሕቡአት ምስ ገለ ገበነኛታት ተአካኪቦም ንህላውነትና ከም ህዝብን ሃገርን ዝፈታተኑ አጀንዳታት ሒዞም ይቀላቀሉ አለዉ። በብዝመጾ አብ እዋኑ ዓገብ እንተዘይ ተባሂሉ ጽባሕ ሳዕቤናት ክህልዎ'ዩ። ኩሉና ሰብ ሕልና ብሐባር እጃምና ንግበር። ኩሉና ደለይቲ ፍትሒ አጆኩም አጆና፤ ዘይወግሕ ለይቲ የልቦን። ክንዲ ዝወሰደ'ውን ይውሰድ ጸገማትና ክፍታሕ መሬት ክወግሕ ናይ ግድን'ዩ።

እዛ ጽሕፍቲ ሚዛንካ ሃበላ፤ መበገሲት ንክትዕ ክትከውን ንብጾት ሸር .. ሸር.. እንተበልካያ'ውን ጽቡቅ እመስለኒ!!

 

THE WORLD’S TEN MOST UNSTABLE COUNTRIES

Eritrea is not one of  them but  Ethiopia is one of them

Such unheard of selfishness

chatham-house-logo-white-on-blue-high-res
“Ninety-nine percent of Ethiopian National Defense Force [senior] officers are from Tigray; 97 percent are from the same village. Only the prime minister, Hailemariam Desalegn, is not Tigray: he is Wolayta, an ethnic group that forms the majority of the population in the Southern Nations, Nationalities, and People’s Region (SNNPR). His historically close ties to Meles, first while President of SNNPR, then Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, have, however, effectively rendered him Tigray by association.” Read More

ዕላል ምስ ኣደይ ኣብርሀት
መደብ "ታሪክናን ክብርታትናን እቶም ዝዓበዩ ሃብትታትና እዩም" 


Read More

መደብ ብጋህድን ሓቅን ካብ ኤርትራ ወጻኢ ቍ.8
 ኣወሃሃድን ኣቕራብን ቀለታ ኪዳነ 
መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢዩ ንኽንደይናኸ ይውክል?

Read More

Sissi’s manoeuvres to destabilise Addis…..EGYPT/ETHIOPIA POLITICS & POWER-BROKERS N°1436 – 14/10/2016

Oct172016

While the Egyptian president wants to set himself up as the regional godfather,  Addis Ababa and Ankara denounce Cairo’s interference in Ethiopia. ION investigates. The Egyptian Foreign Minister, under its Minister Sameh Shoukry, was driven to issue a press release on 6 October to deny Ethiopian and Turkish allegations that Egypt is backing Oromo rebels [Read More…]

ERI-TV LIVE

Aljazeera LIVE

 

 

 
 
 

LIVE France24
for news about the missing Egypt Air

 

VOA Tigrinya Facebook

Eritrean Tweets

4 ኣውቶቡስ ጥራይ። ካብ ዲሲ
ንሕና ስለ ዘይካአልና፡ ሰነፋትን ብቱኻትን ስለ ዝኾና፡ ሕቡራት መንግስታት ንስርዓት ኢሰያስ ኣልግሱልና ክብሉ ካብ ዲሲ ዝተበገሱ "ተቓወምቲ" ኣብ 4 ኣውቶቡስ ጥራይ ተጻዒኖን  ከም  ዝተበገስሉ በታ ዝመጸና ሓበሬታ የረጋግጽ። ሓንቲ ኣውቶቡስ 56 ሰብ እያ ትጽዕን።

Third Committee: 33rd meeting Social, Humanitarian and Cultural Committee - Promotion and protection of human rights. -
  • Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea
  • Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar -
  • Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran

ሎም ቅነ ፕረሲደንት ኢሳያስ ድሃይ ኣጥፊኡ ኢሎም ዝሻቐሉ ሰባት ንሰምዕ ኣሎና።

መደብ ሓቂ ብጋህዲ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ቍ. 9 ኣወሃሃድን ኣቕራብን ቀለታ ኪዳነ

ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ቀኒኹም ሎም ቅነ ፕረሲደንት ኢሳያስ ድሃይ ኣጥፊኡ ኢሎም ዝሻቐሉ ሰባት ንሰምዕ ኣሎና። ሕሉፍ ሓሊፎም ኵነታቱ ንምፍላጥ ኣብ ዓዲ ሃሎን ባርካን ጠያይቖም ድሃዩ ዝሰኣኑ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ይነፍስ ኣሎ። ካልኦት ከኣ ኣልዩ ኣይሃልዩስ እንታይ ለውጢ ኣልዩዎ ኵሉ ሓደ’ዩ ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን። ህዝቢ ብቕዋም ይኹን ብመምርሒ ዝፈልጦ ኣሰራርሓ መንግስቲ ስለዘይብሉ ፕረሲደንት ኣብ ዝሕብኣሉ […]

ተርጀማ!!
2016-10-22  عدوليس ـ ملبورن

حسن سلمان : إثيوبيا قادرة على تجاوز الأزمة، وهذه هي أسباب تأجيل مؤتمر المعارضة

الدكتور حسن سلمان واحد من الأصوات الإريترية المعارضة التي إستطاعت المزاوجة بين العمل التنفيذي اليومي والتنظيري الفكري. بين النظري والعملي والتوفيق بينهما بالرغم من صعوبة ذلك! ( عدوليس ) تواصلت مع الدكتور حسن سلمان القيادي البارز بالمعارضة الإريترية وحاورته حول عدد من القضايا التي تهم القاريء الإريتري ومتابع أوضاع القرن الإفريقي . في هذا الجزء تحدث سلمان عن المشكلات التي تكتنف طريق عقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني والأسباب التي أدت لعجز القوى السياسية من الخروج من كبوتها.
Read More

Published on Oct 21, 2016

The African Union has welcomed South Africa's decision -- and says more of its members are likely to follow suit in the coming weeks.
CCTV's Girum Chala has more.

UN confirms South Africa withdrawal from war crimes court
BRAVO SOUTH AFRICA
...
( enough of the lynching court)
Image result for lynching women
 

Fri Oct 21, 2016 3:30pm GMT
 


UNITED NATIONS
 (Reuters) - The United Nations confirmed on Friday receipt of South Africa's withdrawal from the International Criminal Court, which will take effect one year from Oct. 19, spokesman Stephane Dujarric said.

The instrument of withdrawal document, seen by Reuters on Thursday, has been assessed by the United Nations as bona fide and is being processed, Dujarric said.

(Reporting by Michelle Nichols; Editing by Chizu Nomiyama)

They create the crisis under the pretext of regime change/demcracy, they become advocates of the people they victimize,  they come as liberators and control the resources.

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

25th special session of the Human Rights Council on the deteriorating situation of human rights in the Syrian Arab Republic, and the recent situation in Aleppo - 21 October 2016 

Burundi walks away from the ICC

President signs law to begin withdrawal from the international court

BUJUMBURA, 19 October 2016 Burundi has become the first country to begin the process of withdrawal from the International Criminal Court, retaliation for the ICC’s decision earlier this year to open a preliminary investigation into human rights abuses. Read More

President Pierre Nkurunziza of Burundi. For generic use

ግርምቢጥ ፖለቲካ "ተቓውሞ"...
ሓቆም እዮም ህግደፍ ኣትይዎም ክበሃል።
ህግደፍ ዝደልዮ ካብ ገበሩ....
ካብ ህዝቢ ተስፋ ገቢሩ ዝዓስለሉ፤ ህዝቢ ጉህዩ ዝርሕቀሉ ቃልሲ ይመርጹ? ንጀጋኑ ሰዉኣት ደቁ ሸፋቱ እንዳበልካ፤ ኣብ ሕቡራት ሃገራት እተንበልብል ንዘላ ባንደራ ሃገረ ኤርትራ ባንደራይ ኢሉ ንዝተቐበላን ንዝሓቖፋን ባንደራኡ "ኣይትሓዙኒ ከንድዳ እየ" እንዳበልካ ህዘቢ ምጥርናፍዶ ህዝቢ ክፍንፍነካ ምግባር?
 

US. Welcome to Third World election chaos.

America joins the Third World in questioning the outcome of the upcoming Democratic election when Trump  refused to commit to accepting the outcome of the upcoming election if he looses the vote.

ወስ እንደሞ!!
ከምታ ናይ ዕለት 12 ....
መላስ ኣውያት  ዘይብሉ።
.
 

"PFDJ leaders sent many spies disguised as refugees." Woyane's Tigrai Online.
Woyane's evil intention against our refugees is now clear for all to see...

ድሕሪ'ዛ ምስጢር  መን ክዋጋኣልኩም?