Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
ForumContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | UDC | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna
| Al Nahda| Islamic Islah | Al'khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA 'Tigrinya | VOE 'DC |VOE'Halifax
 Face Books:
  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem|

ኦሮሞ፡ ኣቢይ ኣምሓራይ እዩ ይብሉ?
 
ኣቶ ብርሃነ፡ ብዛዕባ ምርጋጥ ዘስዕቦ ዘሎ ጥሜትን ስእነት ማይን ኣብ ኤርትራን ጉዳይ ካብ 9000 ንላዕሊ እሞ 30% ትሕቲ ዕድመ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ንትግራይ ዝሃደሙ እንታይ ክብል እዩ?

ኣቶ ቀለታ ኪዳነ፡ ንስደተኛታት ዝተገብረ ሓገዝ ይንእዱ፤ እገናዕ ይብሉ፤ ንመራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይገንሑ፤ ንወያነ ብትሪ ይነቕፉን ምኽሪ ይህቡን።...

 

 

 ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ኮረና ቫይረስ +  ECC   ኣምላኽ ደው የብልኩም  ዝበዝሔን ዝተባረኸን ህያቡ ይዓድልኩም    እዚ ንህዝብና ተስፋ ንጸላእትና ከኣ ናይ ሕልና ምንዋጽ ዝፈጥር ኢዩ!!!
(pdf)

ኣዳላውን ኣቕራብን  ቀለታ ኪዳነ

ኣብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሕብረት ትኣኻኺቦምን ተመያይጦምን ምዓንጣኦም ሸጥ ኣቢሎም ካብታ ዘላቶም እናተማቐሉ ኣብ ስደት ንዘለዉ ወገናትና ብዘደንቕ ኣሰራርሓን  ምትእምማንን ህዝቦም ይዕንግሉ ምህላዎም ትዓዚበን ኣንቢበን ኣዝየ ኰሪዔን ትሓጕሰን። ብኡ መሰረት ከኣ ኣብ ክንዲ እቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኰይነ ነቶም ኵሎም ብገንዘቦም ይኹን ብጕልበቶም ብጸሎት  ኮነ ብምኽሪ ንህዝቦምን ንወገናቶምን ብዝገብሩዎ ዘለዉ ስራሕን ተወፋይነትን ኣምላኽ ንጻዕርኹምን ንኣገልግሎትኩምን  ኣብ ሂወትኩም፡ ኣብ ስድራ ቤትኩም፡ ክባርኸኩምን ንፍርያትኩም ብዝያዳ ከብዝሓልኩምን እልምኖ። ደው የብልኩም፡  ኣምላኽ ዝበዝሔን ዝተባረኸን ህያቡ ይዓድልኩም።

 እቲ ካብ ኵሉ ዘሓጐሰኒ ከኣ እቲ ኣሰራርሓኦም ጽፉፍን መስርዕ ዝሓዘን ኰይኑ ክኢላታት ብፕሮፈሽናል ኣተሓሕዛ ሒዞሞ ምህላዎም ክፈልጥ ስለዝኸኣልኩ ኢዩ።  ዝዀነ ይኹን ብኽኢላታትን በቶም ናይ ከምኡ ስራሕ ክእለት ዘለዎም ምሁራትን ቅኑዓትን ምስ ዝትሓዝ ኵሉ ብጽፉፍን ብዘይ ምትህልላኽን ምትሕምማይን ከም ዝፍጸም ከኣ ቀዲምካ ምንኣድ ድኣ ከይኰነኒ እምበር ንዓይ ዓቢ ትምህርቲ ኰይኑኒ ኣሎ።  ከምዚ ናይ ሕብረት ኤርትራውያን ንምክልኻል ኮረና ቫይረስ  ዝገበሩዎ ኵላትና ኤርትራውያን ኣብ ነንኽእሎን ነንፈልዓን ኣብ ዓዓቕምናን ተመዲብና እንተንሰርሕ ከኣ ሎሚ ኣብዚ ሎሚ ዘሎናዮ ሽግር ኣይምሃሎናን ዝብል እምነት ኣሎኒ። እዚ ጽቡቕ ተመክሮ ክዀነና ከኣ ተስፋይ ወሰን የብሉን።

                   እሞ ስለምንታይ ድኣ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ዘይነፋዕና? 

መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምኽንያት ኮረና ቫይረስ ኣመሳሚሱ መግቢ የብሉ ማይ የብሉ ምዃኑ እናፈለጠ ነቲ ዕለታዊ መግቡ ካብ ኢዱ ንኣፉ ዝዀነ ድኻ ህዝብና  ካብ ገዛ ከይወጽእን ከይንቀሳቐስን ከም ዝሕረም ብምግባር ዓጽዩ ብጥሜትን ብጽምእን ይሳቕዮ ከም ዘሎ ዘትሓትት ኣይኮነን። ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ንመከላኸሊ ሕማም ኮረና ካብቲ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ድኻ ህዝቢ እውን ከይተረፈ ሓገዝ ከም ዝሓትት ንሰምዕ ኢና።  ብሚልዮናት ዶላራት ከም ዝተዋጽኤ እውን ንጃህራን ንፈኸራን ይገልጹዎ ኢዮም። ነቲ ክሕገዝን ክሕሎን ዝግብኦ ድኻ ህዝቢ ገንዘብ ምሕታት ነውሪ ኢዩ። እቲ ጕዳይ ሓቂዩ ኢለ ጭብጢ ኣይሃልወኒ እምበር ኣይገድፍን ኢዩ ዝብል እምነት ከም ዘሎኒ ግን ኣይሓብእን። እሞ እዚ ከይሓፈረ መንግስቲ ኢየ ኢሉ ዝዛረብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መላኺ ነዚ ብኤርትራውያን ግዱሳትን ዉፉያትን ካብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ስደት ኣብ መዓስከራት ጐረባብቲ ሃገራት ንዝርከቡ ወገናቱ ዝግብሮ  ዘሎ ሓገዛትን ረድኤትን ክዕዘብ ከሎስ እንታይ ኮን ይስምዖ ይኸውን? ዝመስለኒ  ክዛረብ እንተዀይኑ ከኣ ብምትሕብባርን ምውፋይን  ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ከም ዝድነቕን ከም ዝሓዝንን  ኣሕ ክብል ከይደቀሰ ከም ዝሓድርን እውን  ዘየጠራጥር ኢዩ። 


እቲ ሕቶ ግን እቶም ስምምዕን ምርድዳእን የብሎምን እናተባህለ ዝንገረሎምን ብብዙሓት ዝእመነሎምን ኤርትራውያን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ኮረና ጕዳይ በጺሖም ህዝቦም ንምርዳእን ንምሕጋዝን ብኸመይ ክሰማምዑን ክተኣማመኑን ዘደንቕ ስራሕ ክሰርሑን ክኢሎም ዝብል ኢዩ። ገለዶኾን ኣምላኽ ሕማም ኮረና ኣመሳሚሱ ዘሰማምዕን ዘተኣማምንን መልኣኽ ልኢኹልና  ይኸውን? ዘይከኣሎ ኣይኰነን እሞ ብወገነይ እወ ብማለት ብእምነት ክቕበሎ መሪጸ ኣሎኹ። እቲ ካብ ኩሉ ዝገርም ግን ናይቲ ንኢትዮጵያ ሰላም ከውርድን ካብ ኣምላኽ ዝተላእከ  ተባሂሉ ንኢትዮጵያ ንኽገዝእ ብፍቕርን ብምድማርን ብሕድገትን ስብከት ዝጀመረ ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኢዩ። ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኵነታት ኣላ? ሕልናን ቅንዕናን ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣበይ ኣተወን?  ግን ዘስደምም ኢዩ።

እቲ ፍቕርን ለውሃትን ዝመልኦ እግዚኣብሔር ይፈርሕዩ ዝበሃል መራሒ ኢትዮጵያ ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ሎሚ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ስደት ኣብ ምዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራውያን  ኣብዚ ሎሚ ዓለም ብምኽንያት ኮረና ቫይረስ ትሳቐየሉን ትሞተሉን ዘላ እዋን ዓለም ለኻዊ ሕግን መምርሕታትን ስደተኛታት ጥሒሱ ንፍሉይ ናቱ ፖለቲካዊ ጠቕምን ምትእስሳርን ውልቀ መላኺ ኤርትራ ንምሕጓስ  ንስደተኛታት ኤርትራውያን ክብትንን ከበሳብስን ክርኤ ከሎ ከኣ ኣዝዩ ዘሕዝንን ታሪኽ ዘይርስዖን እቕረ ዘይብሃሎን ገበን ኢዩ።  እዚ ኵሉ ግን ክሓልፍ ኢዩ። ታሪኽ ግን ዝሓልፎ የለን እሞ እዚ እውን ካብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ መዝገብ ታሪኽ ክሕዝ ኢዩ።

ካልእ ነቓኒቖም ካብ ኣበገሱንስ ገለ ክዛረብ ክግደድ ኢየ። ንሱ ከኣ ብዛዕባ ህልው ኵነታት ሃገርና ምዝራብ ኢዩ። ንምዃኑ ጕዳይና ሎሚ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝተሓዋወሰ ፈቲና ጸሊእና ምስ ናይ ኢትዮጵያ እምበር ንበይኑ ዝፍትሓሉ ነገራት ክርከብ ከጸግም ኢዩ። ህዝብና ኣቐዲሙ ስለዝዘንግዔን ብርእይቶይ መሪሖም ከቃልሱዎ ዝኽእሉ ብቑዓትን እሙናትን  መራሕቲ ደምበ ተቓውሞ ስለዝሰኣነን  ሎሚ ንጕዳዩ ገዲፉ ኢትዮጵያ ወረደት ኢትዮጵያ ደየበት ክብል ይውዕል ኣሎ።  መራሒና ሕፍር ከይበለ ናይ ብልጽግና ፓርቲ እምበር ጕዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ጕዳዩ ከም ዘይኮነ ደጋጊሙ ኣፍሊጡናን እታ ክትገብሩዋ ትኽእሉ ግበሩ ኢሉናን  ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ዝሃድም ሃዲሙ ዝእሰር ትኣሲሩ እቲ ዝተረፈ ሓንካሰ ቆራይ ከኣ ንኽነብርን ንዕለቱ ደቂሱ ክሓድርን ኣብ ዘእተወ የእትወና  እናበለ ሞራሉ ወዲቑ ሃብታም ዝነበረ ኵሉ ደኽዩ ሓያል ዝነበረ ኵሉ ደኺሙን ኣሪጉን  ተመሳሲሉ ጭርኡ ደጕሉ መዓልቱ ክቈጽር ይውዕል ኣሎ። 

                   ንምዃኑ ኢትዮጵያ ናበይ ገጻያ?  ንዓና ዘወጻጽኣናኸ  እንታዩ?

ድላዮም ንኸይገብሩን ቀሲኖም ንኸይሓድሩን  ሎሚ ንኣቢይ ኣሕመድን ንኢሳያስን ቀንዲ  ዕንቅፋት ኰይኑዎም ዘሎ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኢዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልጽግና  ወይ ኢሳያስን ኣቢ ኣሕመድን ዘሎ ውጥረት ሎሚ ኣነ ብኸምዚ ክፍታሕ ኢዩ ዝብል ገምጋም ከቕርብ ከጸግመኒ ኢዩ። እቲ ብዙሓት ዝሓቱዎ ሕቶ ግን ንጕዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን እቲ ዝቐረበን ዝሓሸን መንዩ ዝብል ኢዩ። ኣቢይ ኣሕመድ ማለት ኢሳያስ ማለት ኢዩ። ብርእይቶይ ከኣ ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ናይ ኢሳያስ ዘይንእስ ንዕቀትን ጽልእን ከም ዘለዎ ብዙሕ ጊዜ ዓው ኢሉ ኣረጋጊጹልና ኢዩ።  እቲ ድሕሪኡ ዘሎ እምበኣር ስርዓት ሕወሓት ኢዩ። ስርዓት ሕወሓት እውን ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ብዙሕ ገበናት ፈጺሙ ኢዩ። ሎሚ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋታቱ ተማሂሩ ንህዝቢ ኤርትራ ከእምነሉን ክኽሕሰሉን ዝኽእል ኵነታት ኣይፈጠረን።

መሪሕነት ሕወሓት ብሕልፊ ከኣ ህዝቢ ትግራይኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ናይ ሕልናን ሕውነትን መንፈስን ምድንጋጽን ምትሕግጋዝን የርኢ ኣሎ። ክምስገን ይግብኦ። ግናኸ ብፖለቲካ ዓይኒ ክርኤ ከሎ ብፍላይ ኣብዚ ሎሚ ምስ ኢሳያስን ኣቢይ ኣሕመድን ተረፍ መረፍ ደርግን  ተፋጢጡሉ ኣብ ዘሎ እዋን  ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክህልዎ ዝግባእ ፍቕርን ምትእምማንን ኣሕዋት ኢና ቋንቋና ሓደ ባህልና ሓደ ኢልካ ጥራሕ ዝሕለፍ ድዩ? እቲ ኵሉ ዝሓለፈ ጽልእን ምጕድዳእን ሓድሕድከ ብኸምዚ ብቓላት ጥራሕ ክድምሰስን ክርሳዕን ይኽእል ድዩ? ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ደጋጊመ ዝገለጽኩዎ ከምቲ ትግራዎት ብኣና ብኤርትራውያን ዝገርሞም ኣነ ከኣ ብኣታቶም ብትግራዎት እግረም ኢየ።

 ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሓደ ሰብኣይ ክቃወም ዘይክእል ሰነፍ ህዝቢ ኢዩ ከም ዝብሉና ብዙሕ ጊዜ ዝሰማዕናዮ ዘለፋ ኢዩ። እሞ ሎሚ ኢሳያስ ንጕዳይ ኤርትራ ወዲኡስ  ንኢትዮጵያ ዝገማጥላ ዘሎ ብፍላይ ክኣ ንተጋሩ ከምታ ዝፈከራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝውሸቡ ገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝደለዮ ክኣስርን ክፈትሕን ከሎስ   ኣንታ እዞም ሰባትሲ እባ ንምክሓሎም ዝነበርና ዘይበጽሓና ኰይኑዩ ዶኾን ይብሉ ይዀኑ? ወረ ናትናስ ብኸመይ ኢልኩም ድኣ ኣይትሕተቱኒ እምበር ውዒልና ሓዲርናስ መፍትሒ ክንረኽበሉ ኢና ዝብል እምነት ኣሎኒ።  እቲ ዝኸፍኤን ዝሓየለን ጕዳይ ህዝብን መሪሕነትን ትግራይ ኢዩ። ብርእይቶይ እቲ መሪሕነት ህወሓት ከምቲ ባዕላቶም ዝኣመኑሉ ዘይዕረ ዘይምሓየሽ ዘይምዕብል ዘይምሃር ዝመሽመሸ ክነሱ ንስልጣን ኣሕሊፉ ንመንእሰያትን ንኽኢላታትን ኣሕሊፉ ክህብ ዘይደሊ ስሱዕ ትምክሕተኛ ካብ ንህዝቡን ንሃገሩን ንስልጣኑን ንረብሓኡን ዝሰርሕ ዘይለባም መሪሕነት ኢዩ። እዚ ክብል ከሎኹ ከኣ ብሃሳሰ ለባም ዘይኮነ ብቐረባ ስለዝፈልጦን ዝከታተሎን  ኢዩ። ከምዚ ዓይነት መሪሕነት ሒዝካ ክትዕወት ስለዘይከኣል ከኣ እነሆ ዕሚም  ክንሰምዕ  ጥራሕ ክልተ ዓመቱ ተቓሪቡ ኣሎ። 

ብወገነይ ግን ዘሕዝነንን ዘሰክፈንን እቲ ቆራጽን ዉፉይን ዝዀነ ካብቲ ናትና ዘይሓይሽ ዘይግብኦ ዕድል ዝተጋጠሞ  ህዝቢ ትግራይ ኢዩ።  ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ክልቲኡ ለባምን ኣርሒቑ ዝጥምትን ብምይይጥን ብምርድዳእን ብባይቶን  ብምክብባርን ተላዚቡ ዓበይቲ ሽግራት ክፈትሕ ዝኽእል ታሪኽን ባህልን  ዝፈልጥ ለባም ህዝቢ ኢዩ። እዞም ጠበንጃ እምበር ብባህልን ብወግዕን ብምክብባርን ክረዳድኡን ክመርሑን ከመሓድሩን ዘይክእሉ  መራሕቲ ስለዘጋጠሙዎ ግን ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ሕማቕ ወዲቖም ንርእዮም ኣሎና። ኣነ ብወገነይ ዋላ ነቲ መሪሕነቶም ዘይፈትዎ ክነሰይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝወረደየ ዝኣምን። ከመይሲ ስጋ እንተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትትስእ ከም ዝበሃል ንትግራይ ኣጥፊእካ ትነብር ወይ ሂወት ዝህልዋ ኤርትራ ክትህሉ ኣይትኽእልን ኢያ። መሪሕነት ሕወሓት እንተዘይለቢሞምን ንሃገሮምን ንህዝቦምን ድሕነት ኣብርቲዖም ክሓስቡሉን ክሰርሑሉን እንተዘይክኢሎም ከኣ እቲ ኩሉ ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋእቲ ብሕጂ እውን ዝያዳ መስዋእትን ውድቀትን ከየጋጥሞም የሰክፍ ኢዩ። በዚ ኰይኑ በቲ ግን መሪሕነት ሕወሓት ሕጂ እውን ክልብምን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ምትእምማን ንፖለቲካ ወይ ንይምሰል ዘይኮነ ካብ ልብን ዘተኣማምንን ንህዝቢ ኤርትራ ዘዕግብን ዝኽሕስን ክኸውን ይግብኦ።

ዓወት ንቓልሲ ውጹዓት ኣሕዛብ

ዘለዓለማዊ ክብረትን ዝኽርን ንስዉኣትና

 

 

ዘሓብን ዜና!
ዓለም-ለኸ ይኣክል + ECC
ብተወሳኺ፡ 4 ሓኻይም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ'ቲ መደበራት ስደተኛታት ይልእኩ

 

 

ሕብረት ኤረትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉንበት 28 ኣብ መዓስከራት ዓዲሓሩሽን ማይዓይን ንዝርከቡ ስደተናታት ሓገዝ ሂቡ።

ሕብረት ኤረትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መዓስከር ስደተናታ ሕጻጽን ሽመልባን ብዕለት 19ን 20 ጉንበትን ንከባቢ 1,153 ስድራቤታት ሓግዝ ናይ ፊኖ፣ ባስታ፡ ዘይቲ፣ ማስክ፣ ሳኒታይዘር ከምኡ'ውን ደረቅን ፈሳስን ከምዝገበረ ሓቢርናኩም ኔርና።
 
ከም መቀጸልታ ናይዚ ድማ ሕብረት ኤረትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉንበት 28 ኣብ መዓስከራት ዓዲሓሩሽን ማይዓይን ንዝርከቡ ስደተናታት ሓገዝ ሂቡ። እዚ ሓገዝ ኣብ ማይ ዓይኒ ን 613 ስድራቤታት ክወሃብ ከሎ ኣብ ዓዲ ሓሩሽ ድማ ን663 ስድራቤታት ተዓዲሉ።
 
እዞም ስደተኛታት ድማ ናይ ፊኖ፣ ባስታ፡ ዘይቲ፣ ማስክ፣ ሳኒታይዘር ከምኡ'ውን ደረቅን ፈሳስን  ሳምና ሓገዝ ክወሃቡ ከለዉ ብተወሳኪ ድማ ንምክልካል ኮሮና ቫይረስ ክሕግዘኦም ዝክእል ኣስተምህሮ ብኤረትራውያን ተመሃሮ ዩንቨርስቲ ተዋሂቦም።
 
ሕጂ'ውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዋላእካ እቲ ቁጽሪ ስደተኛታት ኣብትን መዓስከራት ዘለዉ ኣዝዩ ብዙሕ እንተኮነ፣ ሕብረት ኤረትራውያን ንንምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምስ ኣብ ትግራይ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰለስተ ዘይመንግስታውያን ትካላት ኮይኑ፣ ነቶም በዚ ሕማማ ኣዝዮም ክጥቅዑ ይክእሉ እዮም ዝበሎም ወገነት ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ኣረጋውያንን ብምልላይ እዩ ተዋሂቡ።
 
እዚ ክሳብ ሕጂ ተዓዲሉ ዘሎ ሓገዛት ክከውን ከሎ ኣብዚ ዝቅጽል መዓልታት ድማ ንዓሰርተ ሽሕ ስድራቤታት ኣብ ኩለን መዓስከራት 20 ሽሕ ማስክን 10 ሽሕ ሊትሮ ኣልኮልን 5 ሽሕ ሊትሮ ፈሳሲ ሳምናን ንክዕደል ኣብ ምድላው ኣሎ። ነዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሰ ፕሮጀክት ንምዕዋት ብጠቅላላ ናይ 80 ሽሕ ዶላር፣ 2.7 ሚልዮን ብር ባጀት ተሰሊዑ ኣሎ።
 
ብተወሳኪ ነቲ ኣብዘን መዓስከር ስደተኛታት ዘሎ ሕጽረት ሰብ ሞያ ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው ሕብረት ኤረትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ 4 ኤረትራውያን ዶክተራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብተን መዓስከራት ከይዶም ክሳብ እዚ ኩነታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝርጋግእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንክህቡ ይልእክ እሎ።
 
እዞም 4 ዶክተራት ነቶም ኣብዘን መዓስከራት ዘለዉ ስደተኛታት ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ረድኢትን ክህቡ እዮም። እዚ ድማ ኣብ ርእሲ እቲ ንኮሮና ቫይረስ ንምንካይ ዝግበር ጻዕሪ ነቶም ኣብተን መዓስከራት ዘለዉ ስደተኛታት ተወሳኪ ሕክምናዊ ረዴት ንክረክቡ ክሕግዞም እዩ።
 
እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ወፍሪ ካብዚ ዘለዉ ንላዕሊ ክከውን ተሳትፎ ናይ ኩልና ኤረትራውያን ኣገዳሲ እዩ። ዓለም ለኸ ይኣክልን  ECCን ነቶም ነዚ ፕሮጀክት ንክዕወት ብዓቅምኩም ዝበርከትኩም ኩሉክም ብሽም ኩሎም ኤረትራውያን ስደተኛታት ልባዊ ምስጋናን ነቅርበልኩ።
 
ሕጂ'ውን ከዘኻኽሮ ዝደሊ፣ ሓጎስ ኣብ ምሃብ እዩ ዘሎ፡ ስለዝኮነ ሂወትና ብሓጎስ ክትመልእ እቶም ክሳብ ሕጂ ዘይሃብና ዓቅምና ክንህብ ብሽም ሕብረት ኤረትራውያን ንምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ይጽውዕ።
 
ኣብዚ ሰዓት ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤረትራውያን ስደተኛታት ኣንጸላልዩ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ፡ ስለዘልና ጥራይ ዘይኮነ ክንህብ ዘለናስ፡ ካብታ ዘላትና ኢና ክንማቀል ዘለና። ወገና ጠምዩ፡ ጸሚኡ፡ ዓሪቁ፣ ደኪሙ ከሎ፡ ንሕና ጸጊብና፡ ረዊና፣ተከዲና፡ ጥዒምና ክነብር ስለዘይንክእል፡ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ክንረክብ ኩልና ብዓምና እጃምና ክንበርክት ደጊመ ደጋጊመ ይምሕጸ።

 
ራህዋ ነቶም ኣብ ጸበባ ዘለዉ ኤረትራውያን ስደተኛታት
 

 
የቀንየለይ

 

ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ኮሮና ቫይረስ እቲ ትልግስዎ ዘለኹም ገንዘብ፣ኣብ ግቡእ መዓልኡ ንምውዓል ሕጂ ውን ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪን ስራሕን እዩ ዝርከብ። መቐጸልታ ዝሓለፈ ድማ ሓሙስ ዕለት 28 ግንቦት 2020 እውን ኣብ መዓስከራት ዓዲ ሓሩሽን ማይ ዓይኒን ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ መስርሕ ምሕጋዝ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣሰላሲሉ ።

ዝሃብኩም በረኸትኩም የብዝሓዮ፣ እቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከይሃብኩም ዝጸናሕኩም ድማ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ዝጥዕመኩም ብምምራጽ ከተበርክቱ ትኽእሉ።

 
ኣሜሪካ
ኣሜሪካ
BANK OF AMERICA
ERI YIAKL FOUNDATION
ACCOUNT# 446045966585
ROUTING# 052001633
CASHAPP USERS
$Yiakl or eriyiaklfoundation@gmail.com
For PayPal
@yiakl or PayPal.me/yiakl
For Zelle
eriyiaklfoundation@gmail.co

ካናዳ
ደዊልኩም ተወከሱ
+1 (204) 293-3838 ገዛኢ
 
ፈረንሳ
ASSO.AFENDA
IBAN:FR76 1790 6000 3296 4000 7438 820
BIC:AGRIFRPP879

ስዊዘርላንድ ደዊልኩም ተወከሱ
በረኸት ፣ 078 677 62 55

ሽወደን
ERITREANSKA FÖRENINGEN I SKELLEFTEÅ :
Swish Number : 123 12 540 69

Swedbank ERITREANSKA FÖRENINGEN I SKELLEFTEÅ.
Konto -nummer: 8420-2-903595735-3

Open Letter to Prime Minister Dr. Abiy Ahmed
 


1. Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)
2. Eritrean National Front (ENF)
3. Eritrean People's Democratic Party (EPDP)
4. Organization of Unity for Democratic Change (UDC)
5. United Eritreans for Justice (UEJ)
The Honorable Dr. Abiy Ahmed
Prime Minister of Ethiopia
Lorenzo Te'azaz Road
 Tel.: +251 111 226 767 Fax: +251 111 226 292
P.O.Box: 1031 Addis Ababa, Ethiopia
Email: info@pmo.gov.et
26 May 2020

 Subject: Urgent Action required to reverse the decision to shut-down Hinstats refugee camp amidst COVID-19

On behalf of the undersigned Eritrean opposition groups, we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the fate of Eritrean refugees and asylum-seekers in Tigray, Ethiopia. For the last two decades, Eritreans have been faced with the impossible choice of remaining under a brutal dictatorship at home or of terrifying and dangerous journey risking their lives in search of protection, freedom, security and protection in and out of the sub-region. During these difficult times, Ethiopia has generously offered shelter and protection to more than 173,000 Eritreans awaiting return upon change or resettlement to third countries. Ethiopia's generous reception and protection of Eritrean refugees during these turbulent times will be remembered for generations to come.

Under your leadership, the genuine initiative taken to forge lasting peace between Ethiopia and Eritrea had also given Eritreans reasons to be hopeful. However, the policies and political system that drove Eritreans out of their homes remained unchanged. Thus, Eritreans are still crossing borders to seek protection, and those who are already in refugee camps are in a dire need of assistance and assurance of continued protection. Unfortunately, it is under these circumstances that your administration has decided to:


Read More

ኢሰያስ ባድመ ክንመልስ ብዝብል ንኲናት ይወጣወጥ  ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ  ዘሎ ህሞት! ኢትዮ 360ን ፍትሕ ዝተባህለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተም ውሩይ ጋዜጣን፤ ኢስያስ ንኢትዮጵያ ፍታሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ኣብ ሽግር ዝእቱ እዩ ብዝብል፤ ኣቢይ ምስ ኢሰያሰ ዝገብሮ ዘሎ ውዲት ቀይሕ መስመር ይሰግር ኣሎ ይብል።

Ethio 360 Zare Min Ale "የኢትዮጵያ ፈተናዎች እና የመንግስት ምላሽ" Sunday May 31, 2020 ATV: ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ብሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ጀነራል ፍሊጶስ ተሰንዩ፡ ከም ኣካል ናይቲ ንኲናት ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ኣብ ከባቢ ሃዘሞ በጺሑ
   

......ኣዋጅ ኵናት ዕላዊ ገይሩ እዩ፡...

ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ዝተውሃበ መግለፂ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ 15 ክሳብ 22 ግንቦት 2012 ኣብ ዘካየዶ ኣኼብኡ ብቕልጡፍ እናተለዋወጠ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ዓለም፣ ከባቢናን ሃገርናን ሓዊሱ ጉዳያት ሰላምን ድሕነትን ክልልና፣ ስግኣት ለበዳ ሕማም ኮረና ቫይረስን መኸትኡን፣ ከይዲ ምዕሟቕ ዲሞክራሲ፣ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስትን ውድብን ከምኡ እውን ኣብ መዳይ ምሕደራ ዝትኣታተው ዘለው ለውጥታት ኣመልኪቱ ምይይጥ ኣካይዱ እዩ፡፡

ንለበዳ ኮረና ቫይረስ ወይ ኮቪድ 19 ስዒቡ ዝግሃድ ዘሎ ሓዱሽ ዓለማዊ ኩነታት ንኣድላይነትን ትኽክለኛነትን ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዘረጋገፀ እዩ፡፡ ቀደሙ እውን ስግግር ስልጣን መንግስቲ ብሒትካ ፀቢብ ጥቕምኻ ምርዋይ ስለ ረብሓ ሓፋሽ ንፃት እውን ዘይግደስ ፅግዕተኛውልቀ መላኺ ጉጅለ ኣብ ክንዲ ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዱሽ ዓለማዊ ኩነታትን ፈተናን ንዓርሱ ኣመዓራርዩ ሳላ ህዝባዊ ቃልስን መስዋእቲ ደቂ ህዝብን ዝተመዝገቡ መስተንክራዊ ዓወታት ልምዓትን ዲሞክራስን 20 ግንቦት ኣጠናኺሩ ዘቐፅል መንገዲ ጥፍኣት ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ፡፡

ጉጅለ "ብልፅግና" ልኣላውነትን መሰረታዊ ዝብሃሉ ጥቕምታት ሃገርን ንመሸጣ ብምቕራብ፣ ሕገ መንግስትን ስርዓትን ከምኡ እውን ኩሎም ዓይነታት ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሑዎ ሕግታትን ንቡር ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓታትን ብምጥሓስ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ካብ ምውሳን ሓሊፉ ስርዓትን ሕግን ኣኽቢሮም ኣብ ልዕሊ ዝኸዱ ኣካላት ቅሉዕ ኵናት ናብ ምእዋጅ ተሰጋጊሩ ይርከብ፡፡ ዋላ እኳ ፈኸራታትን ሽርሕታትን እዚ ጉጅለ ኣብ ኣካይዳና ይኹን ህዝባዊ ቃልስና ተወሳኺ ሕራነን ሓቦን ካብ ምፍጣር ሓሊፎም ካልእ ፋይዳ ዘለዎም ከም ዘይኮኑ ግሁድ እንተኾነ ንፀቢብ ረብሓ ክብሃል ረብሓ ሃገርን መላእ ህዝብታትን ናብ ገደል ደፊኡ ከፅድፍ "ብልፅግና" ክንደየናይ ድልዊ ከም ዝኾነ ንኹሉ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ፡፡

ብግዝያዊ ረብሓ ወይ ፅልኣት መጋበሪያ እዚ ስርዓት ንምዃን ሞየኦምን ስብእንኦምን ኣሕሊፎም ዝሃቡ ኣካላት ኣብ ቅድሚቱ ኣሰሊፉ ብቕሉዕ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ከም ዝፀንሕ ዕላዊ ዝገበረ ጉጅለ ምልኪ ንኸምስል እኳ ውሳነ ክህቡ እዮም ዝተብሃሉ ትካላት ዝብልዎ ክሳብ ዝሰምዕ ዓቕሊ ክገብር ኣይክኣለን፡፡ ብኽንድ"ዚ ናህሪ ናብ ጥፍኣት ዝሕምበብ ጉጅለ ዘመሓድሮ መንግስቲ ኣብ ዘለዎ ሃገር ኮይንካ መሰረታዊ ዕላማታት ዘላቒ ልምዓት ምዕዋትን ገጢሙና ዘሎ ፈተና ኮረና ቫይረስ ምምካትን ክንደየናይ ከቢድ ከም ዝኾነ ኩሉ ክግምቶ ዝኽእል እዩ፡፡

ይኹን ድኣእምበር ወትሩ እውን እንተኾነ ህልውንኡን ምርግጋፅ ረብሕኡን ኣብ ቅልፅሙን ርትዓዊ ኣተሓሳስብኡን ምዃኑ ብጭቡጥ ታሪኹን ቃልሱን ኣንዳዕዲዑ ዝፈልጥ ህዝብና ንቶም ቀፀልትን ዘይትኣደኑን መጥቃዕታት ፅግዕተኛታት ተፃዊሩ መኸትኡ ኣጠናኺሩ ቀፂልሉ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኣለና፡፡ ውድብ ህወሓት ህዝብና የካይዶ ንዘሎ ፈተኽ ዘይብል ቀፃሊ ቃልሲ ዘለዎ ልዑል ኣድናቖት እናገለፀ ንቐፃሊ እውን ኩነታት ብጥቡቕ እናገምገምና እነሕልፎም ውሳነታት ብንቕሓት ከም ዝከታተልን ዝፍፅምን ናይ ትማሊ ይኹን ሎሚ ታሪኽና ምስክር እዩ፡፡ እነካይዶ ብዘለና ውዑይ ቃልሲ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ሰላም፣ ልምዓትን ዲሞክራስን ተስፋ ዘስንቑን ንቐፀልቲ ዓወታት ጥጡሕ ባይታ ዝፈጥሩን ውፅኢታት እናተመዝገቡ እዮም፡፡ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕዚ እውን ንህዝብና ዘየዕገብናሎም ብዙሓት ጉዳያት ከም ዘለው ብዕቱብ እንርድኦ ሓቂ እዩ፡፡

ምስ ህዝብናን መሪሕ ውድቡን ፊት ንፊት ምግጣም ምስ ሓፂን ምልታም ዝኾኖም ፅግዕተኛ ጉጅለን ሰዓብቱን ብቐንዱ ብዝተዋደደ ወፍሪ ሚድያ ዝተደገፈ ቅሉዕ ሕሶት ብምምርኳስ ካብኡ ሕልፍ እንተይሉ ድማ መጠኖም ወይ ፋይድኦም ብዘየገድስ ኣብ ውሽጥና ዝፍጠሩ ጉድለታት ከም ምኽንያት ብምጥቃምድኽነት ንምቅላስን ልምዓት ንምምፃእን ክውዕል ዝግብኦ ዘይተኣደነ ሃፍቲ ሃገር ኣፍሲሶም ባንዳታት ብምውፋር ውሽጣዊ ሰላምና ብምዝራግን ልምዓትና ብምኹላፍን ናብ ደልሃመት ከእትውና ይሰርሑ ከም ዘለው ኩሉ፤ ብፍላይ ድማ ህዝብና፤ ዝርድኦ ጉዳይ እዩ፡፡

ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ተኣናፊ ኩነታት ኮይንና ብሓደ ኢድና ኩለመዳይ መኸተና እናሐየልና ብኻሊእ ወገን ድማ ቅልጡፍ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ምስፋን፤ህዝብና፣ መላእ መሓውርና፣ ኮታስ ፈታዊ ልምዓትን ሰላምን ዝኾነ ሓይሊ ኩሉ ክረባረበሎም ዝግብኡ ጉዳያት ምዃኖም ብምርግጋፅ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 2012 ኣብ ዘካየዶ ኣኼብኡ ዘሕለፎም ውሳነታትን ኣንፈታትን ብምፃዳቕን መሰረት ብምግባርን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝስዕቡ ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ፤

1. መኸተ ኮረና ቫይረስ ከምቲ ክሳብ ሕዚ እውን እናተገበረ ዝፀንሐ ሓደሽቲ ምዕባለታት፣ ጭቡጥ ኩነታት ክልልናን ሳይንሳዊ መረዳእታታትን መሰረት ብምግባርን ቁጠባዊ ጉድኣቱ ብዝንኪ መንገድን እናተገምገመ ብጥብቂ ክምራሕ ተወሲኑ ኣሎ፡፡

2. ጉጅለ "ብልፅግና" ካብ ጎሮሮ ድኻን ልምዓትን መንጢሉ ዘይትኣደነ ሃፍቲ እናፍሰሰ ሃገር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክትሕመስ፣ ብዶክመንተሪ ፊልምታት ዝተሓገዘ ፃውዒት ምፅናት ዘርኢ ክካየድን ኩሎም መሰላት ክርገፁን ዝገብሮ ዘሎ ዕሙት ፀረ ህዝብን ስልጣን ብገንዘብ ናይ ምዕዳግን ተግባር ደው ከብል ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ መንገዲ ጥፍኣት ወፅዩ ብሕገ መንግስቲ መሰረትን ተሳትፎ ዝምልከቶ ኩሉ ብዘረጋግፅ መልክዑን ናብ ምኽንያታዊ ምይይጥ ክኣቱን መሊኡ ከይረፈደ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ካብ ምፍራስ ክቑጠብን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት የተሓሳስብ፡፡

Read More
 
Ministry of Foreign Affairs Summons Ethiopian Charge d'Affaires

 

Khartoum, May 30 (SUNA) - The Ministry of Foreign Affairs Saturday summoned the Ethiopian Charge d'Affaires to Khartoum and protested over the incursion of Ethiopian militias supported by the Ethiopian army and their assault on the Sudanese citizens and the Armed Forces inside the Sudanese territories, a matter which led to the martyrdom and wounding of a number of Sudanese officers and members of the Armed Forces and citizens, including children.

The Neighboring Countries Department at the ministry has conveyed to the Ethiopian Charge d'Affaires Sudan government condemnation and rejection of this heinous attack, which came at a time when preparations were taking place in Khartoum to hold the second meeting of the high-level joint committee on the border issues, due to be co-chaired by the Sudanese Minister of the Cabinet Affairs and the Ethiopian Deputy Prime Minister.

The Ministry of Foreign Affairs demanded that measures should be taken to stop such attacks, and warned that the sustainability and progress of the cooperation between the two countries must be based on mutual respect for the sovereignty, independence and borders of each of them and the right of their peoples to live in safety and peace and to use their natural and economic resources without the encroachment or aggression of any party on the other.

MO

 

Army: Ethiopian- Army supported militia Attacks Sudanese territories

Army: Ethiopian- Army supported militia Attacks Sudanese territories
2020-05-28 21:30:40.783


Khartoum, May.28 (SUNA) -The Armed Forces Official Spokesman, Brig. Amir Mohammed Al-Hassan announced, Sunday that Ethiopian militia backed up by the Ethiopian army continued encroachment on Sudan's territories and resources.( Read more).

IF/IF

2020-05-28 21:30:40.783  : |


IF/IF

ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት፡ ልዕሊ 9 ሽሕ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ሓቲቶም:
(ደገፍቲ ኢሰያሰ፡ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ህዝብን መንእሰይን ከብርግጉ፡ ዳግማይ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ የሳውሩ ኣለዉ..መስከረም)
 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መቐበሊ ስደተኛታት እንዳባጉና - 2017
ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2020፡ ማለት'ውን ካብ ጥሪ ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ግዜ፡ 9,463 ሓደሽቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ከም ዝሓተቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።

ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩኤንኤችሲኣር) ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ንዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ኣብቲ ዝተጠቐሰ ግዜ ብማእከላይ በብወርሑ 3,000 ሓደሽቲ ስደተኛታት ከም ዝኣትዉ ገሊጹ'ሎ።

ካብቶም ሓደሽቲ ስደተኛታት፡ እቶም ኣስታት 32 ሚኢታዊት ቆልዑ ከም ዝኾኑ ድማ ገሊጹ'ሎ።

ኢትዮጵያ፡ ንምክልኻል ኮሮናቫይረስ 24 መጋቢት ዶባታ ከም ዝዓጸወት ዝገለጸ እቲ ትካል፡ ንሰደተኛታት ተቐቢሉ ዝምዝግብን ዘመሓድርን መንግስታዊ ኣካል'ውን ንጥፈታቱ ደው ኣቢሉ ምህላዉ ገሊጹ'ሎ።

"እንዳ ኣራ ኣብ ዶብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ምቕባልን ምምማይን ሓተትቲ ዑቕባ ደው ኣቢልዎ ኣሎ" ይብል እቲ ጸብጻብ።

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሸገረኣብ "ንሕማማት ተቓሊዕና' ይብሉ
ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ኮንተይነር ተረኺቦም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይተቐበሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ?
ብተወሳኺ፡ ኣብ ትግራይ እንዳባጉናን ኣብ ዓፋርን ዘካይዶ ዝነበረ ምዝገባ ስደተኛታት'ውን ደው ኢሉ ምህላዉ ሓቢሩ።

ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ወፂኦም ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣትዉ፡ ኣብ ከባቢ ዶብ ኣብ ዝርከባ ከተማታት እዮም ዝምዝገቡ።

ብድሕሪኡ ምስ ተኣከቡ፡ ብኣውቶቡሳት ናብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ እንዳ'ባጉና ይጓዓዙ። ኣብ ከተማ እንዳ'ባጉና ምፅራይ ምስተኻየደሎም ከኣ ናብ መዓስከራት ተመዲቦም ይኣትዉ።

እንተኾነ፡ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ኮሮናቫይረስ ዶባታ ቅድሚ ምዕጻዋ'ውን እንተኾነ፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ከምቲ ንቡር ትቕበል ዘይምህላዋን፡ ዘይተመዝገቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣብ ሻቕሎት ምህላዎምን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ንመሰል ደቂ ሰባት ዝሕለቕ ዓለማዊ ትካል ሂዩማን ራይትስ ዎች፤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጥሪ 2020 ጀሚሩ፡ ንኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ዘአንግደሉ መስርሕ ብዘይወግዓዊ መገዲ ቀይርዎ እዩ ምባሉ ዝዝከር እዩ።

ኢትዮጵያ ንሓተትቲ ዑቕባ ኣይምዝግብን ምባላ፡ እቶም ስደተኛታት ናብቲ ዝሃደምዎ ሕማቕ ኩነታት ክምለሱ ዘገድድ እዩ ብምባል፡ እዚ ድማ "ንዓለምለኻዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝጥሕስ እዩ" እውን ኢሉ ነይሩ።
 

ካብ ምንጪ ንበብ

 Read More

ኣብ ደገ ዝርከቡ ደገፍቲ መንግስቲ ምስ ደቂ ጦር ሰራዊት ብሓደ ድምጺ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ውግእ እንከሳውሩ፤ መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣይፋል ይብሉ። ዜና ኣሰና ኣብ ታሕቲ ተመልከት!
ህዝብና ተወሺቡዶ ተኣሲሩ? Quarantined or Detained? Folks are getting hungry!
 


 

ATV: እዋናዊ ዜና፡ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኮሮና ኣመኽንዩ ገንዘብ የኻዕብት፡ ህዝብና ብሕሱም ጥምየት ይሳቐ

ATV:ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝመርሖ ህጹጽ ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ተኻይዱ

ኣብ'ዚ ቅንያት ናጽነት፤ ህዝቢ፡ "ይኣክል" ይብለና ኣሎ።
 ንዓና፤ ንተቓወምቲ፤ ንደለይቲ ፍትሒ!!

 
 
 

 

 
 

 
 
ምስትንፋሰ ንዝሰኣነት ኤርትራ ዘይተሓለቕካስ ንጆርጅ?
Image may contain: text


A timely issued courageous statement that should be joined by All Eritreans, especially by Yiakl!!


The Honorable Dr. Abiy Ahmed
Prime Minister of Ethiopia

Urgent Action required to reverse the decision to shut-down Hinstats refugee camp amidst COVID-19

On behalf of the undersigned Eritrean opposition groups, we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the fate of Eritrean refugees and asylum-seekers in Tigray, Ethiopia. For the last two decades, Eritreans have been faced with the impossible choice of remaining under a brutal dictatorship at home or of terrifying and dangerous journey risking their lives in search of protection, freedom, security and protection in and out of the sub-region. During these difficult times, Ethiopia has generously offered shelter and protection to more than 173,000 Eritreans awaiting return upon change or resettlement to third countries. Ethiopia's generous reception and protection of Eritrean refugees during these turbulent times will be remembered for generations to come.


We, the undersigned political organizations, believe these measures will relieve the suffering in the immediate term.

1. Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)
2. Eritrean National Front (ENF)
3. Eritrean Peopl''s Democratic Party (EPDP)
4. Organization of Unity for Democratic Change (UDC)
5. United Eritreans for Justice (UEJ)

Read More>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDC  Upates
  

div class="feedgrabbr_widget" id="fgid_eeee8f05ecc17f047cfefe4b4">

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook

 
 
 
 
 
 
 

Asmara July 9' 2018