Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
ForumContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode ' GeezMahtemUnicode ' GeezTypenet

 

 Political Organizations:  Shabait | ELF |Melley.org |Zemen | Adal61|harnnet.org
Eritrea Media'
Asena ' Asmarino 
| Dehai| Jeberti | Madote | Meadna ' Tesfanews | Togoruba
Eritrean Civic Societies :  
Human Rights Concern - Eritrea
Eritrean Arabic Media  
: 'Adoulis ' Farajat Awna
' Al Nahda' Islamic Islah ' Al'khalas ' Eritrea Islamic Conference
Radio
Programs:
Radio Erena 

 ዓወት ሓድነት ተቃውሞ ንምርግጋጽ ዝተዓደመ፡ ናይ ምብህሃል ኣኼባ!

ብግሎባል ይአክል ዝተዓደመ ኣኸባ፡ ንኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ውዱባት፡ ምንቅስቓሳት፡ በርጌሳውያን ማሕበራት፡ ምትእኽኻባትን ናይ መራኸቢ ብዙሓት ትካላትን ዝከታተ እዩ፡፡
ህዝብን፡ ተቃለስቲ ወድባትን ትካላትን፡ ንሓድነት ትቃውሞ አብ ዝጽውዕሉ ዘለ
ህሞት ( እዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ሓተታ ነዚ ተንጸባርቕ)፤ ጠለብ ህዝብን፡ ሃገርናን ህዝብናን ዘለዎ በዳሂ ኩንተታትን ኣብ ግምት ብምእታው፤ ነቲ ብግሎባል ይአክል ንሕደር 9ን 10ን ንኹሉም ተቃልስቲ ዝዓደመ ኣኸባ ክንድግፍን ንተሳተፍቲ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ንምምስራት ተወፋይት ከርእዩ ክንመሓጸንን ይግባእ፡፡
 

 

ምስግጋር ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጥን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ናብ ዝለዓለ ሃገራዊ ሓድነታዊ መድረኽ

 

ብ 2021 ንዘርቐቕካዮ ፖለቲካዊ ቻርተር ኣኽቢርካ፣ ንሰፊሕ ሃገራዊ ጉባኤ ብህጹጽ ምእታው፣ ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጥን (ኤሃባደለን) ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን (ፖሓኤን)፣ ናብ ዝለዓለ ሃገራዊ ሓድነታዊ መድረኽ ምስግጋር እቲ እንኮ ተሪፉ ዘሎ ኣማራጺ መንገዲ እዩ።            

ብሃይለማርያም ተስፋይ

እቲ ኣብ 2011 ኣብ ሃዋሳ (ኣዋሳ) ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ታሪኻዊ ሃገራዊ ዋዕላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ) ንህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ዝሃበ ትርጉም ዘለዎ ፍጻመ ኮይኑ፡ መሪሕነት ተቓውሞ ነቲ ህዝባዊ መድረኽ ተጠቒሙ ኣብታ ሃገር ደሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዕድል ኣጋጣሚ ዝፈጠረ’ዩ ኔሩ። ኣብ 1998 ዝተመስረተ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን (ኤ.ዲ.ኤ) ንተቓወምቲ ጉጅለታት ኣኪቡ ቀዳማይ ሃገራዊ ባይቶ ንምክያድ ኮሚሽን ፈጢሩ ሰነዳት ኣብ ምንዳፍ መሪሕ ተራ ተጻዊቱ። ኤሃባደለ (ENCDC) ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝነበሮ ካብ መላእ ዓለም ወከልቱ ሰዲዱ። ኣብቲ እዋን ኩሎም ልኡኻት ናይ መገሻ ወጻኢታቶም ባዕሎም ሸፈኖም፣ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ መኣከቢ ኣዳራሽ ዝኸውን ወጻኢታት ብምሽፋን ነቲ ዝተራእየ ምዕብልና ዓቢ ንዋታውን ሞራላውን ድጋፍ ገበረሉ። መብዛሕትኦም ተሳተፍቲ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤሃባደለ (ENCDC) ንኤዲኪ ናብ ዝለዓለ መድረኽ ሃገራዊ ጉባኤ- ማለት ናብ ማዕረ “ቅድመ- ፓርሊያመንታዊ ቅርጻ” ንክቕይርዎ ዘኽእል ዘደንቕ ዓቢ ድሌት ኔርዎም`ዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ጥቓ ሰሜናዊ ዶባት ትግራይ ወተሃደራዊ ህላወ ዝነበሮም ኣባላት ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ከኣ፡ ንሰራዊት ኤርትራ እናረኸቡ ንመንግስቲ ኤርትራ ብኹሉ ዝከኣሎም መንገዲ ብሓባር ንኽኣልይዎ ዕድል ዝኸፈተ ኣጋጣሚ እውን ኔሩ።

Read More

 

ሕጂኸ፤ እዚ ን4ይ ግዜ፡ እሞ አብ ተኣፋፊ መድረኽ፡ ሓድነት ተቓለስቲ ንምርግጋጽ  አብ  9-10 December 2022:  ክካየድ ተዓዲሙ ዘሎ ኣኸባ፡ ክዕወትን ሓደ ናይ ሓባር መሪሕነት ክፈጥረልናንዶ ይኽእል ይኸውን?
ዝርርብ ምስ ኣባላት  ይኣክል ክፍሊ ጽምዶ
 

 

 

in PDF

 


 


in PDF


 

in PDF
 

ዮሃና ንኹሎም ደለይቲ ሰላም!
ፈደራላውዊመንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ተዂሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ተፈራሪሞም
in PDF


ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ውዱባት፡ ምንቅስቓሳት፡ በርጌሳውያን ማሕበራት፡ ምትእኽኻባትን ናይ መራኸቢ ብዙሓት ትካላትን፡
ናይ ምምኽኻር ዋዕላ ዕድመ ቀሪቡ፡፡
in PDF


 


Read More

ትብጻሕ ናብ ዳዊት ወዲ ሓወይ @ዓደይ ኮታ 10/27/2022

 

መግለፂ ፕረዝደንት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል 10-23-2022
መጸዋዕታ ንህዝብን ሰራዊተን ዘጠቓለለ!

 

"ኣጀንዳ ናይዙ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ምስጢራዊ ኣኼባ፤ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ዝመርሕዎ፣ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ሓለፍቲ ፀጥታን ክልቲአን ሃገራት ዝተሳተፉሉ፤ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረቒቑ ብመሻርኽቱ ኣብይ ኣሕመድ ዝማዕበለ፤ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተለሙዎ «ስትራተጂካዊ ስጉምቲ» ኣብ ዝተባህለ ረቂቕ ሰነድ ንምዝታይን ንምፅዳቕን እዩ ነይሩ።"
«ሰነድ ምትእምማን» ኣስመራ

ኣጀንዳ ናይዙ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ምስጢራዊ ኣኼባ፤ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ዝመርሕዎ፣ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ሓለፍቲ ፀጥታን ክልቲአን ሃገራት ዝተሳተፉሉ፤ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረቒቑ ብመሻርኽቱ ኣብይ ኣሕመድ ዝማዕበለ፤ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተለሙዎ «ስትራተጂካዊ ስጉምቲ» ኣብ ዝተባህለ ረቂቕ ሰነድ ንምዝታይን ንምፅዳቕን እዩ ነይሩ።
ኣብዙ መራሕትን ጀነራላትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኣስመራ ዘካየዱዎ ኣኼባ፤ ብዝተዋደደን ዝተጠናኸረን ኣፈፃፅማ ንህዝቢ ትግራይ ከምህዝቢ ከፅንቱ ዝተዳለውሉ ሰነድ ምትእምማን ምስኣፅደቑ እዩ፤ ንዙ ናይ ነሓሰ ፋሽስታዊ ወራር ዝጀመሩ፡፡ ብትልሚ ኣብ ሰነድ ኣስፊሮም ይትግብሩዎ ንዘለዉ እዙ ወፍሪ ምፅናት ዘርኢ፤ ስፍሓትን ዕምቆትን እዙ ሰነድ ኣስመራ ህዝብናን ፈተውትናን ክፈልጡዎ ስለዝግባእ፤ ብሓፂሩ ከምዙ ዝስዕብ ነቕርቦ ኣለና፡፡
ብሰነድ ሓንፂፆም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክውሰድ ኣለዎ ዝበሉዎን፤ ኣብዙ ሕዚ እዋን ዘተግብርዎ ዘለዉን «ስትራተጂካዊ ስጉምቲ» ዝበሉዎ ዘመተ ምፅናት ዘርኢ፤ ኣመራርሓን ሰራዊትን ትግራይ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምጥፋእ እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም ጥራሕ እንተይኮነስ፤ ደጀን ህወሓት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ክውቃዕ ዝተረፈ ድማ ከመይ ገይሩ እናተሃደነ ካብ መረበቱ ክመዛበልን ክስደድን ከምዝግበር እውን፤ ዝርዝር ትልምን ከይዲ ኣፈፃፅማን ዘጠቓለለ እዩ። እዙ ሰነድ ቀንዲ ዕላማ ዝበሎ፤ «ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ሰላም ንኽሰፍን፤ እቲ ዝበዝሐ ደጀን ህወሓት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሰረቱ ክፈርስ ክመዛበል ክስደድ ኣለዎ» ይብል፡፡
ብመሰረት እዙ «ስትራተጂካዊ» ዝበሉዎ ኣንፈት ክልቲኦም መንግስታት፤ ህዝባዊ ደጀን ትግራይ ኣብ ክልተ ይምቀል፡፡ ብቐንዱ ኣብ ትግራይ ንዝነብር ህዝቢ ትግራይ እንትኾን፤ ብኻልኣይ ብርኪ ድማ ንቱ «እንኮ ፍልፍል ፋይናንስን ዲፕሎማሲን ጁንታ» ኢሎም ዝመደቡዎ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ እዩ።
ኣብ ኣኼባ ኣስመራ ብሰፊሑ ተዘትዩሉ ከም ሰነድ ምትእምማን ኮይኑ ዝፀደቐ እዙ ልዕሊ ሚእትን ሰላሳን ገፅ ዘለዎን ብትግርኛን ኣምሓርኛን ዝተዳለወ «ስትራተጂካዊ» ዝተብሃለ ሰነድ ብዝርዝር ከምዝብሎ፤
«…ኣብ ቀዳማይ ዓመት ናይዚ ኲናት (ኣብ 2013) ንዝፈፀምናዮም ጌጋታት ኣይንደግምን። ሰራዊትን ኣመራርሓን ጁንታ እንተተበታተነ እኳ፤ መሊሱ ምእንታን ከይተኣኻኸብ፤ ዝምለሰሉ ደጀን ህዝቢ ከምዘይንገድፈሉ ከነረጋግፅ ኣለና። ብዙ እንወስዶ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዝፅረግ ጁንታ ተፀሪጉ፤ እቲ ዝተረፈ ብውሑዱ 3 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ደጀን ክኸውን ከምዘይኽእል ተገይሩ፤ ጥራሕ ኢዱ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ክበታተን ክስደድ ኣለዎ፡፡ '…ኣሜሪካ ኣብ ቪየትናም ዝፈፀመቶ ጌጋ ኢና ንሕና ብ2013 ኣብ ትግራይ ዝደገምና፡፡ ኣሜሪካ ንቱ ደጀን ዝኾነ ህዝቢ ቪየትናም ስለዘይወቕዐቶ እዩ እቱ ሬዚዝስታንስ ህዝባዊ ማዕበል ፈጢሩ ዝተፈታተና…' (ኢሳያስ ደጋጊሙ ዝበሎ) …
«…ህዝቢ ተስፋ ቆሪፁ ተመዛቢሉ ርሒቑ እንተተሰዲዱ፤ ጁንታ ክንዲ ዝደለዮ ተኣኻኺቡ ተወዲቡ ክንቀሳቐስ እንተበለ እኳ፤ ተመሊሱ ክኣትወሉ ዝኽእል ህዝባዊ ደጀን ስለዝስእን፤ ብሰንኪ ሕፅረት ሎጂስቲክስን ሓይሊ ሰብን ንምድምሳሱ ምቹው እዩ ክኸውን ። ኣብ 2013 ንዙይ ክንገብር ስለዘይከኣልና እዩ፤ ጁንታ ኣብ ቆላ ተምቤን ተሓቢኡሉ ካብ ዝነበረ ወፅዩ፤ ምስ ደጀን ህዝቢ ኮይኑ ሓይሊ ፈጢሩ ዝፈታተነና…
«…ዋላ ኣብ ዝተፋላለየ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ከባቢኡ ዝተርፍ ህዝቢ እንተሃልዩ እኳ፤ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃእን ከምዘሎ ተወላዲ ትግራይ፤ ሙሉእ ብሙሉእ ፖለቲካዊ ስብእና ከይህልዎ፣ ከም ስሙር ህዝቢ ናይ ሓባር ራኢ ከይህልዎ፤ ባህጊ ረብሓ ትግራይ ዝብሉ ሕልምታት ከይሓስብ ክግበር ኣለዎ። የግዳስ ብዛዕባ ብሕታዊ ህይወቱ ጥራይ ከም ዝሓስብ ክንገብሮ ኣለና። ውዳበን ጥርናፈን ዝብሉዎ ኣሰላልፋ ኮነ መንፈስ ወያነነት ሙሉእ ብሙሉእ ክመክን እንተሎ እዩ፤ ብዘተኣማምን ጁንታ ተደምሲሱ ጥራሕ እንተይኮነስ፤ ድሕሪ ሐዚ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ዝኾነ ይኹን ናዕቢ ካብዙ ክልል ከይልዓል ከነረጋግፅ ዘኽእለና…
«…ንዙይ ንምትግባር ድማ፤ ብቐንዱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኮነ ብፅልዋን ፅዕንቶን ምዕራባውያን ዕፅዋን ክባን ክኽፈት የብሉን፤ እኳ ድኣስ ዝያዳ ክጠናኸርን ክፀብብን ኣለዎ፡፡ ብኸይዲ ድማ እዞም ዝስዕቡ ክልተ ኣማራፂ ስትራቴጂካዊ ኣገባባት ዓወት ብውልቅን ብሓባርን ክንስዕቦምን ክንትግብሮምን ይግባእ፤ (1) ብዝተኽኣለ መጠን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ብኹሉ ኣንፈት ናብ ትግራይ ብምእታው፣ ትሕዝቶ ጁንታ ብምፅባብ፤ ንቱ ደጀን ጁንታ ዝኾነ ህዝቢ ብኹሉ ወተሃደራዊ ዓቕምና ብምውቃዕ ክመዛበል፣ ክበታተንን ክስደድን ምግባር። (2) ብወተሃደራዊ መንገዲ ደፊእና ክንዲቱ ዝሓሰብናዮ ክንኣቱ እንተዘይክኢልና፤ ንቱ ዕፅዋ ዝያዳ ብምጥንኻር፤ ንቱ ኲናት ብምንዋሕ፤ ብናይ ሓባር ወፍሪ ሓይሊ ኣየር ኣብ ኩሉ ኣብ ትሕዝቶ ፀላኢ ዘሎ ከባቢታት ቁልፊ ዒላማታት ምውቃዕ፤ ብኹሉ ኣንፈት ድማ ብኤርትራ፣ ዓፋርን ኣምሓራን ኣቢልካ ደብዳብ ብከቢድ ብረት ክፅዕቕ ምግባር። ብዙይ ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ ክውቃዕ፣ ንከባቢኡ ክገድፍ፣ ክበታተን ክስደድ ክንገብሮ የኽእለና እዩ
«…እዙ ኲናት ብዝተናውሐ ቁፅሪ፤ ህዝባዊ ደጀን ጁንታ ንምፍራስ ጥራሕ ዘይኮነስ፤ ተዳኺሙ ዘሎ ወተሃደራዊ ሎጂስቲክስ ዓቕሚ ጁንታ፤ ነዳዲ፣ መግቢ፣ መድሓኒትን ተተኮስትን ሙሉእ ብሙሉእ ክቋረፅ፤ ሕቝኡ ተጎዚዙ ናይ ውግእ ዓቕሙ ክመክንን ሰራዊቱ ክፈርስን እዩ…
«…ብሰሜን ምዕራብን ብምዕራብን ሓይልታትናን ትሕዝቶናን ኣጠናኺርና እነካይዶ ውግእ ቀንዲ ሽትኡ፤ ጁንታ ዝኾነ ይኹን ነዃል መተንፈሲ ወፃኢ ንኸይረክብ እዩ፡፡ ጁንታ ንወፃኢ መተንፈሲ መስመር ክህልዎ የብሉን ዝብል ፅኑዕ ስትራተጂካዊ መርገፂና እዩ። ጁንታ ክንዲ ዝደለዮ ንደቡብ ወይ ንምብራቕ እንተደፊኡ ዝያዳ ናብ ዞባና ስለዝኣቱ፤ ካብኡ ዝዘለለ ንወፃኢ መተንፈሲ ክረክብ ኣይኽእልን፤ እኳ ድኣስ ናብ ናትና ትሕዝቶ እናኣተወ ሓይሉ እናተመቐለ ክውሓጥ እዩ፡፡ ብሰሜን ምዕራብን ብምዕራብን ግንባራት ኣስጢምና ዓፂና ንጁንታ ኣጨናኒቕና መተንፈሲ ዕድል እንተዘይኸሊእና፤ ንኸይዲ እዙ ኲናት ብምትዕንቓፍ ናብ ስዕረት ከብፅሐና ይኽእል እዩ….
«…ጁንታ ናብ ደገ ከተንፍስ ዕድል እንተሂብናዮ ግና፤ ምስተን ንጁንታ ክሕግዛ ይኽእላ እየን ኢልና እንጥርጥረን ሃገራት ክህልዎ ካብ ዝኽእል ርክብ ንላዕሊ ከጨንቐና ዘለዎ፤ ኣብ ዲያስፖራ ትግራይ ክፈጥሮ ዝኽእል ምትብባዕ ምልዕዓልን ደገፍን ካሊእ ዓብዪ ፀጋ ክፈጥረሉ እዩ። እዙይ ድማ፤ ንዲያስፖራ ትግራይ ሓድነቱ ንምፍራስ ሚንስትር ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአን ሃገራት ምስ ኢንሳ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መሓውራት ፀጥታ ኤርትራን ዝጀመሩዎ ገዚፍ ምውፋር ኣብ መንገዲ ከትርፎ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ካብ ሱዳን ጀሚሩ ብዙሓት ሃገራት መግቢ፣ ኣፅዋር፣ ነዳዲ፣ መድሓኒትን ገንዘበንን ከተኣታትዋ እየን፡፡ ምዕራባውያን እንተይተረፉ ብስም ሓገዝ ኢዶም ክሓውሱ እዮም…
«…ብሓፈሻ ጁንታ መተንፈሲ ወፃኢ ረኺቡ ማለት ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ሃገር ህልውነአን ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ዘውድቕ ስለዝኾነ፤ ጁንታ ንተከዘ ከይሰግር ጥራሕ እንተይከነስ፤ ካብ ተከዘ እውን ኣዐርዩ ክርሕቕ ምግባር ናይ ህልውናን ውድቀትን ጉዳይ እዩ። ጁንታ ንወፃኢ መውፅኢ ነዃል እንተረኺቡ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክትናወፅ እያ። ስለዙይ እዩ ድማ፤ ደጀን ህዝቢ ከይረክብ ኢልና ምስዘቐመጥናዮ ማዕረ፤ ጁንታ ንተከዘ ከይሰግርን ካብ ተከዘ ርሒቑ ኣብ ከባቢ መቐለ ክሽበብን ክውቃዕን ምግባር፤ ፍሉይ ትኹረት እንህቦ ቀንዲ ስትራተጂካዊ ሽቶና ዝኾነ…
«…ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ትግራይ ደጀን ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ ከይህሉ ክንገብር ኣለና እንትንብል፤ ኣብ ወልቃይት ፀገደን ፀለምትን ዝኸድናዮ ኣፈፃፅማ ከም ሞዴል ክውሰድ ኣለዎ፡፡ ጁንታ ዕድል ረኺቡ ናብ ምዕራብ ትግራይ እንተኣተወ እኳ፤ ከምቱ ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ዘለዎ ህዝባዊ ደጀን ክረክብ ኣይኽእልን፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ምዕራብ ክሳብ ሐዚ ብዝተሰርሐ ፅፉፍ ኣካይዳ፤ ንጁንታ ደጀን ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ የለን። ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ነበርቲ ብኢትዮጵያዊ መንነቶም ዝኣምኑን ኣንፃር ልጋብ መንነት ጁንታ ዝቃለሱን ሰባት እዮም። ስለዙይ ጁንታ ኣብቱ ከባቢ እንተኣትዩ ደገፍ ደጀን ኣይረክብን፤ እኳ ድኣስ ሓዊ እግሪ እዩ ክኾኖ። ካብዚ ሞዴል ወልቃይት ፀገደን ፀለምትን ብምብጋስ፤ ኣብ መላእ ትግራይ ተመሳሳሊ ስራሕ ብምስራሕ እዩ ንቱ እከይ መንፈስ ወያነ ሙሉእ ብሙሉእ ምውጋድ ዝከኣል…
«…ተሞክሮ ወልቃይት ፀገደን ፀለምትን ከም ሞዴል ብምጥቃም፤ ብዙ ስፍሓትን ዕምቆትን ዘለዎ ስትራተጂካዊ ንጥፈት፤ ዝኸፍአ ማሕበራዊ ዓንኬል ክንፈጥር ንኽእል ኢና። ብኻልእ ኣዘራርባ፤ ራዕዲ ዝኣተዎ ማሕበረሰብ ስለዝፍጠር፤ ውልቃዊ ህይወቱ ከድሕን ክጎዪ እምበር፤ ከም ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ክሓስብን ክውደብን ዕድል ኣይረክብን። ውዳበ ጥርናፈ ዝብሉዎ ኣተሓሳስብኦምን ኣካይድኦምን ሓደሻብ ምስበታተኽናዮ ካልኣይ ንኽምለስ ዕድል ክንህቦ የብልናን፡፡ ብፍላይ እቱ ንዙይ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ሰቦም ርእሱ ስለዝውቃዕ፤ መምለሲ ኣይክህልዎምን…
«…ካብ ኣንስቲ ክሳብ ሰብኡት፣ ካብ ህፃውንቲ ክሳብ ኣረጋውያን፤ ኣብ ሚዲያታት ጁንታ እናወፀ እናተፀረፈ ንዝውዕል ህዝቢ ኣብ ወተሃደራዊ ታርጌት ምእታው፤ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ሲቪላት ዝውሰድ ስጉምቲ ተገይሩ ክሕሰብ የብሉን፡፡ ካብ ደቒቕ ክሳብ ልሂቕ እናተዋግኡና ስለዝኾኑ፤ ኣብ ውሽጢ ክልቲኦም ሰራዊትና ምሕረት ርህራሄ ዝብሃል ነገር ክህሉ የብሉን…
«…ብተመሳሳሊ እቱ ቀንዲ ምንጪ ዲፕሎማሲን ፋይናንስን ዝኾነ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ካልአይ ደጀን ጁንታ እዩ። ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ምድኻም ንዲፕሎማስያዊ ዓወትና ቀንዲ ስትራተጂና ስለዝኾነ፤ ክልቴና መንግስትታት ንኹሉ ናይ ውሽጥን ወፃኢ መሓውራትና ኣዋዲድና ሰፊሕን ዓሚቝን ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና። ብቐንዱ ድማ ኣብያተ ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክልቴና መንግስታት፣ ብኢንሳ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ውዳበታት ህግደፍን፤ ከምኡ እውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ናይ ኣምሓራ ኤርትራን ካልኦት ማሕበረሰባዊ ውዳበታትን ብቐጥታ ክሳተፉ ኣለዎም…
«…ዲፕሎማስያውን ፋይናንሳውን ዓቕሚ ጁንታ ዝኾነ ዲያስፖራ ትግራይ ንምድኻም ንምብትታንን ንምጥፋእን ብመሰረት ክሳብ ሕዚ ዝተኣከበ ሓበሬታ፤ ምትእስሳር ዲያስፖራ ትግራይ ከምቱ ድሕሪ ምጅማር ኲናት ኣብ 2013ን ዝነበረ ድልዱል ኣይኮነን። ኣብ ውሽጡ ምፍንጫል፣ ዘይምርድዳእ፣ ስምዒታውነትን ካብ ቃልሲ ምልማስን ከምዘሎ፤ ካብቱ ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ንላዕሊ እቶም ኣባላት ባዕሎም ኣብ መርበብ ማሕበራዊ ሚዲያ ካብ ዝገብርዎ ዘለው ክትዕ ምትፍናንን ጎንፅን ነረጋግፅ ኣለና። ብፍላይ ኣብ መንጎ እቶም መራሕቲ ጁንታ ዝድግፉን ዝቃወሙን ኤሊት፣ ካድረን ባንዳን ብዝብል ሱር ዝሰደደ ምፍልላይን ምፍንጫልን ይርአ ኣሎ፤ እዙይ ድማ መፃወቲ ዓውድና እዩ። ስለዙይ ኣብዙ ተመቻችዩልና ዘሎ ዓውዲ ብኽልቴና ወገን ብዝተዋደደ ብሙሉእ ዓቕምና ክንሰርሕ ኣለና። ኣብ ዘሎን ብኸይዲ ንዝፍጠርን ክፍተት ኣፈላላይን ምፍንጫልን ዲያስፖራ ትግራይ ብምግፋሕ፤ ዲፕሎማስያውን ፋይናንሳውን ዓቕሚ ጁንታ ኣብ ሓፂር ግዘ ስንኩል ክኸውን እዩ፡፡ በዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሰራዊት ጁንታን እቱ ደጀን ህዝብን ሞራሉ ወዲቑ ዕጥቁ ይፈትሕ፤ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ጁንታ እውን ክልዓል ንገብሮ…
«…ኣፈፃፅምኡ ድማ፤ ንቀንዲ ደገፍቲ ጁንታ ዝኾኑን ልዑል ዝናን ብርክት ዝበሉ ሰዓብትን ንዘለዎም ውልቀሰብ ተጋሩ ዲያስፖራ ዒላማ ንምግባር ብንጡፍ ይስራሕ ኣሎ። ንዞም ቀንዲ ተጠመቲ ውልቀሰባት ኣብ ምምማይ፤ ኢንሳ ብዛዕባ ህሉውን ሕሉፍን ማሕበራዊ ሂወቶም ሓዊሱ፤ ቴለፎኖም፣ ኢሜሎም፣ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣካውንቶም፣ ውልቃዊ ስድርኦምን ምትእስሳር ስድራቤትን፣ ስርሖምን ውዕሎኦምን ወዘተ… ዝምልከት ሓበሬታታት ብምትእኽኻብ የፅንዕ ኣሎ። ብመሰረት እዙ ተኸታታሊ መፅናዕቲ፤ ኣብ ኩሉ ውዕሎኦምን ዓውድታቶምን፤ ጠቐነን መፀለምታን ክበፅሖም ብምግባር፣ ብገዛእ ናይ ርእሶም ማሕበረሰብ ወቐሳን ምንፃልን ክበፅሖምን ክግለሉን ክግበር እዩ። ብኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰብ-ኣልባ (No-Man) ኣካውንትታት ማሕበራዊ ሚዲያ ብምጥቃም፤ ኣብ ልዕሊ እዞም ዝተሓረዩ ተፈለጥትን መራሕትን ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ዝኾኑ ውልቀሰባት ካብ ድሕረ ባይትኦም ኣትሒዙ ግፍሕ ዝበለ ፀለመ ክዝርጋሕ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቱ ዝነብሩሉን ዝሰርሑሉን ማሕበረሰብ እንተይተረፈ ንመንነቶም ኣብ ምፅላም ብገፊሑ ክስራሕ እዩ…
«…ንዙ መደብ ዘፈፅሙ፤ ትግርኛ ብግቡእ ከንብቡ፣ ክፅሕፉን ክዛረቡን ዝኽእሉ ኤርትራውያንን ተወለድቲ ትግራይን ዝሓቖፈ ሰራዊት ሳይበር ስልጠና ተዋሂቡዎም ይዋፈሩ ኣለዉ። እዞም ሰልጠንቲ ኣዝዩ ብልሒ ብዝተመልኦ ኣቀራርባ፤ ከም ደገፍቲ ቃልሲ ትግራይ መሲሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውፋር፤ ምስቶም ቀንዲ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝኾኑ ውልቀሰባትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን ትግራይ ምሕዝነት ክፈጥሩ ይግበር ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት፣ ጉጅለታት፣ ዋህዮታት፣ ማሕበረሰባዊ ውዳበታት ወዘተ… ዲያስፖራ ትግራይ ይኣትዉ ኣለዉ። እዚ ኣቀራርባ ሙሉእ ብሙሉእ ዕዉት እንትኸውን ኩሉ ንጥፈት ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ራዳርና ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ፡፡ እዙይ ድማ ቀዲምና መከላኸሊ ስጉምቲ ንምውሳድን ንኽነጥቅዖምን የኽእለና።
«…እዞም ኣባላት ሳይበር ሰራዊት ሓለይትን ተሓለቅትን ትግራይ መሲሎም ናብ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ዝኣትዉሉ ካልኣይ ምኽንያት ድማ፤ ሕድሕድ ማሕበረሰብ ትግራይ በብዝነብሩሉ ከባቢ ኣብ ሞንጎኦም ንዘሎ ርክብ ንምፅናዕን ንሓርፋፍ ርክባት ብምፍላይን፤ ዝያዳ ንምቅሕሓርን ንምፍላይን ብዝተወጠነ ስትራቴጂ እዩ። ድሮ እኳ ንቶም ኣብ መርበብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝረኣዩን ነንሕድሕዶም ካድረ ባንዳ እናተብሃሃሉ ዝፃራረፉን ኣባላት ዲያስፖራ ትግራይ ብዘዕግብ መዝጊብናዮም ስለዘለና፤ ቀዳማይ ምዕራፍ ስራሕና ንኦኦም ጠሚቱ እዩ ዝጅምር ዘሎ። በዚ ድማ ዲያስፖራ ትግራይ ፈፂሞም ብሓባር ንኸይስለፉ ንምግባር የኽእለና…
«…ኣብ ትግራይ ውልቃዊ ጅግና ዝበሃል የለን፤ ጅግንነቶም ካብ ሕብረትን ሓድነቶምን እዩ ዝነቅል። ስለዙይ እቱ ቀንዲ ዕላማና ሓድነቶም ኣብ ምፍራስ ዝተደረኸ ክኸውን ይግባእ። ምኽንያቱ ተጠሊዖም ከምዝብሉዎ እውን ኩሉ ዓቕሞም ኣብ ሓድነቶም ስለ ዝምርኮሱ እዩ። ንሓድነቶም ንዘተኣሳስሩን ዘሰጣጥሙን ቀንዲ ቀንዲ ውልቀሰባት ዒላማ ብምግባር፣ ካብቱ ማሕበረሰቦም ክንፀሉ ክድፍኡን ክስጎጉን ምግባር ኣለና፡፡ ዕላማና ማሕበራዊ መሰረት ትግራይ ምፍራስ ስለዝኾነ። በብዓዱ ዘሎ ምትእስሳር ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ዝተወሰኑ መሪሕን ተፈለጥትን ውልቀሰባት ማእኸል ዝገበረ ስለዝኾነ፤ ነዞም ዘተኣሳስሩዎም ወፃእተኛታት መራሕቲ ጁንታ ክንስኩኖም ኣለና። ፅንኩርን ኣርሒቑ ጠማትን ዓቕሚ ኣመራርሓ መንግስቲ ኤርትራ ዝዕቀን፤ ኣብ ልዕሊ እኒ ስዩም መስፍን፣ ኣባይ ፀሃየን ኣስመላሽ ወልደስላሰን ብዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ዘርአዮ ተሪርን ቆራፅን ውሳነ እዩ ነይሩ…
«…ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን ስዩም፣ ኣባይን ኣስመላሽን ምስ ዲያስፖራ ትግራይ እንተዝነብሩ ነይሮም፤ ሐዚ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ትግራይ ዝርአ ኣፈላላይን ክፍተታትን ኣብ ምዕፃው ኮነ ኣብ ከይዲ ዲፕሎማሲ ጁንታ ርኡይ ፀብለልታ ዘለዎ ስራሕ ክትግብሩ ምኽኣሉ ነይሮም፡፡ ኣብቱ እዋን ኣመራርሓ ኤርትራ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክእለዩ ኣለዎም ኢሎም ብትሪ ሞጊቶም እቱ ውሳነ ተፈፃሚ ምግባሮም፤ ንቱ ሐዚ ክመፅእ ዝኽእል ዝነበረ ስግኣት ኣቐዲሞም ናይ ምግማት ክእለት ስለ ዝነበሮም እዩ። ስለዙይ ሐዚ እውን ንዲያስፖራ ትግራይ ዘተኣሳስሩ ከምእኒ ስዩም ኣባይን ኣስመላሽን ዝበሉ ወሰንቲ ሰባት ንምግላስ፤ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ክንሰርሕ ኣለና፡፡ ብዙይ ድማ ዓቕሚ ጁንታ ካብ ፍልፍሉ ከነንቅፆ ንኽእል። እዚ ሐዚ ብኹሉ ናይ ወፃኢ ዝምድናታትን ውሽጣዊ ዓቕምን ክልቲኡ መንግስትታትና ፍሉይ ጠመተ ተዋሂቡዎ ዝስራሕ ዘሎ መደብ፤ ብሓይሊ ሰብን ባጀትን ብቐፃልነት ዝያዳ ክጠናኸር ኣለዎ…
«…ኣብ ሙሉእ ዓለም ተጋሩ ናብ ውሽጣዊ ግርጭታቶም ክንጎቶምን ክጥሕሉን እዮም። ዲያስፖራ ትግራይ ብኣብዝሓ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ጁንታ ሕቶ ከልዕል ክግበር እዩ። ዓሚ ጁንታ ካብ ሰሜን ሽዋ ምስተመልሰ ዲያስፖራን ኤሊትን ትግራይ ብሓደ ድምፂ ንምንታይ ከይድና ንምንታይከ ንምለስ ኢሎም ብምልዓል፤ እስትንፋስ ጁንታ ኣሕፂሮምዎ ምንባሮም ይዝከር፡፡ ሽዑ ዝተፃወትናዮ ግደ ሎሚ ብዝተዓፃፀፈ ክነሐይሎ ኣለና:: ዲያስፖራን ኤሊትን ትግራይ ኣንፃር ጁንታ ምልዕዓል መኽሰብ ዘለዎ ስትራተጂ ብምዃኑ፤ ሐዚ እውን ብሰፊሑ ክስርሐሉ እዩ። ዲያስፖራ ትግራይ መኸተ እናበለ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ቀንዲ ምንጪ ፋይናንስ ጁንታ ብምዃኑ፤ ብኹሉ ዓቕምና ክነዐንቅፎ ግድን ይብለና፡፡ ጁንታ ብቐፃልነት ገንዘብ ዲያስፖራ ትግራይ እናመጠጠት፤ ንትግራይ ካብ ምብራስን ወለዶታት ካብ ምጥፋእን ካልእ ዘምፅአቶ ረብሓ ከምዘየለ ተገዳሲ ትግራይ ኮይንኻ ብምግዋሕ፤ ዲያስፖራ ትግራይ ውሽጡ ክደምን ተስፋ ክቖርፅን፣ ነንሕድሕዱ ክባኣስን ሓድነቱ ክፈርስን ክንገብር ኢና፡፡» እናበለ፤ እዚ ሰነድ ምትእምማን ኣስመራ ንፅንተት ህዝቢ ትግራይ ሸርሒ ኣብ ልዐሊ ሸርሒ ይትንትን!
ፀለላእትና ኣይተጋገዩን! ትግራዋይነት ሰዓራይነትና ኣብ ፅንዓትና ሓድነትናን ምስጥጣምናን ይምርኮዝ! ሓሪንና ብምውያን ድማ ንፀላእትና ድዒኽና ንቐብሮም! ንኹሉ ብድሆታት በታቲኻ፤ ትግራይ ዓደይ ትስዕር ኣላ!


May be an image of 1 person

Read More
 

ንቡር ዘይብሉ ሰፊሕ ግፋ ብህግደፍ
 

 

 

 
           
Read in Full!

ኲናት ዘላደዮ ህዝቢ፡ ንሰላም እምበር፡ ንኲናት ኣይህንደድን ኢዩ።

ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ፡ ሕሉፍ ስዕረቱ ንምሽፋን፡ ሕጂውን ንሳልሳይ ዙር፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኲናት ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ኩናት'ዚ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንሓያለ ዓመታት ክኸይድ ዝጸነሐን ዝቕጽል ዘሎን ኢዩ። ከም ዝፍለጥ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብባርኾትን ኢድ ኣእታውነትን ጥራይ ዘይኮነ፡ ብሃንዳሲ ተራ ውልቀ-መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ገባቲ ስርዓቱን ኣቢሉ፡ ንህዝብናን ሃገርናን ክጸሉ ካብ ዝጅምር ድሮ 2 ዓመቱ ሒዙ ኣሎ።

ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ነዚ ዘይቅዱስ ተግባር ኣብ እዋኑ ዓገብ ኢሉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንኹሉ ማሕበረ-ሰብ ዓለም እውን፡ እዚ ተግባር እዚ ብህጹጽ ክኹነን ምሕጽንትኡ ብጽሑፍ ኣቕሪቡ ኢዩ። እቲ ብድፍኢት ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ካብ መሬት ትግራይ ወጺኡ ዝጸንሐ ሰራዊት ኤርትራ፡ ዳግማይ ኣብዚ ብውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ዝፍለጥ ኲናት ምእታዊ ከኣ ክሳብ ክንደይ ቀይዲ በተኽ ዝኾነ ገባቲ ስርዓት ምዃኑ ዘንጸባርቕ ኢዩ።

ኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ከም ዝፈልጦ፡ እዚ ኣብ መላእ ኤርትራ ክካየድ ዝወርሐ ግፋ፡ ምውራስ ንብረትን ጥሪትን ምምዝንባል ሽማግለታትን ህጻውንትን ኣኸቲሉ ኢዩ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ፡ ህዝቢ ካብ ገዛውቱ ወጺኡ ኣብ በረኻታት ተዛሕዚሑ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ምንግልታዕን ምምዝባልን ብዓንደ ርእሱ፡ ንመንእሰያት ለቒምካ ኣብዚ ዘይፍትሓዊ ኲናት ንምጥባሶም ኢዩ። ስለ`ዚ እዚ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኲናት፡ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ግዳይ ጌርዎ ኣሎ።

እዚ ግፋ'ዚ ንመንእሰያት ጥራይ ዝዓለመ ኣይኮነን። ኩሎም ብጥዕናን ብስንክልናን ምኽንያት ካብ ሰራዊት ተሰናቢቶም ዝጸንሑን ካብ 60 ንላዕሊ ዝዕድሜኦምን እውን፡ “ብስም ዕቑር ሰራዊት" ኣብ ከተማታት ኣዕጢቕዎም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ንኹሎም ኣገዲዱ ናብ ቅድመ ግንባር ክወፍሩ እዚ ገባቲ ስርዓት ኣዚዙ ኣሎ። እቲ ኣብ ሲቪላዊ ስራሕ ዝርከብ ከም ፖሊስን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛን እውን ከይተረፈ፡ ናብ ቅድመ ግንባር ክኸይድ ተኣዚዙ ኣሎ።

በቲ ካልእ ወገን፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብለይትን ቀትርን ብመካይን፡ ኣውቶቡሳትን ነፈርትን ናብ ኤርትራ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ናይ ጎደና ምስጢር ኢዩ። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ህዝብና ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ቁጠባውን ስነ ኣእምሮኣውን ጸቕጢ፡ ድሕሪ "ምውዳእ ናይዚ ኩናት" ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኤርትራ ክፈጥሮ ዝኽእል ስግኣት እውን ቀሊል ኣይክኸውንን ኢዩ።

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ናይ ኢትዮጵያ ወታሃደራት ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ኣስፊሩ ዘሎ። እቶም ቅድሚ ሕጂ ንስልጠና ኢሎም ዝኸዱ ብወግዒ ዝእመነሎም 5000 ሶማላያውያን'ውን፡ ገና ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ኢዮም ዘለው። እዚ ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ ናይ ሶማልያ ሓይሊ፡ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ነየናይ ጸግዒ ኢዩ ክወስድ ዛጊት ዝፍለጥ የለን። ይኹን እምበር ንኤርትራ ሓደጋ ወይ ስግኣት ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ንህዝቢ ኤርትራ ከምጽኦ ዝኽእል መስተርሆት የለን።

ዓለምለኻዊ ምንቅስቓኣ ይኣክል እምበኣር ንካልኣይ ግዜ ነዚ ኢሳያሳዊ ወራር ኣትሪሩ ይኹንን። ብምኽንያት ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይን፡ ምምዝንባል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ህዝብናን፡ ንህዝቢኤርትራን ዓለምን ነዞም ዝስዕቡ ጻውዒትን ምሕጽንታን የቕርብ።

1. ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ትነብር ዘለኻ ህዝቢ ኤርትራ፡ እዚ ኣብዚ ግዜ'ዚ ዝርአ ዘሎ እከይ ተግባራት ናይዚ ገባቲ ስርዓት፡ ካብ ማንም ጊዜ ንላዕሊ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናትን፡ ልዑላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ከእቱን ተዓጢቑ ከምዘሎ ዘርኢ ዓቢ ምልክት ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብዚ ኣብዚ እዋን`ዚ ኣንጸላልይዎ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ ዝዓቢ ሽግር ከሕልፍ ዝከኣል ኣይኮነን። ነዚ ኩነታት'ዚ፡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሸነኽ ሃሊኻ ብዘይ ግብረ መልሲ ስቕ ኢልካ ክትሓልፎ ከኣ ከቢድ ዕዳ ዘሰክም ኢዩ። እዚ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንመጻኢ ወለዶታት'ዉን ክፉእ ስምብራት ዝሓድግ ኢሳያሳዊ ምትኹታኽን፡ ናይ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ወራርን ብዓውታ ክትኩንኖ ንጽውዕ።

2. ዝኸበርካ ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንሃገርካ ዘለካ ክቱር ፍቅሪ፡ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 30 ዓመታት ናይ ቃልሲ ዕድሜኻን ድሕሪ ምሕራር መላእ ሃገርካን ብግብሪ ኣረጋጊጽካዮ ኢኻ። ክትከፍሎ ዘይግባኣካ ዋጋ፡ ብስም ዶባትካ ተወሪሩ፡ መንእሰያትካ ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ኣሻሓት ክቕዘፉ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ርኢኻ ኢኻ። ጣዕሳ ናይቶም ጀመርቲ ኲናት`ሲ ይትረፍ፡ ካሕሳ ናይቶም ብሕሰም ናብራ ዘዕበኻዮም ደቅኻ እኳ ኣይረኸብካን። ሕጂ`ውን ንሳልሳይ ግዜ፡ ደቅኻ ካብ ሕቑፎኻ ክምንጥሉኻ ይጓየዩ ኣለዉ። እምቢ እትብለሉ ሕጂ ኢዩ`ሞ እምቢ ክትብል ንጽውዕ። ኣብ ኩሉ እትገብሮ ምንቅስቓስ ከኣ ኣብ ጎንኻ ምዃና ብኽብሪ ንምሕጸን።

3. ዝኸበርኩም ላዕለዎትን ማእከሎትን ሓለፍቲ ሰራዊት ኤርትራ፡ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣንጻላልዩ ዘሎ ሓደጋ፡ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ዝልክም እምበር ሌላን ጉሌላን ዝገብር ኣይኮነን። ነቲ ዝተጋደልኩሙሉ ዕላማን መጻኢ ወለዶን ክትብሉ፡ ነቲ ንልዕሊ 30 ዓመት መሰልኩምን መሰል መላእ ህዝቢ ኤርትራን ረጊጹ ዘሎ ናይ ሓደ ሰብ ስርዓት በዲህኩም ተለዓሉ። ንህዝብኹምን ሃገርኩምን፡ ብፍላይ ድማ ነቶም ርሁው መጻኢኦም ኣብ ሓደጋ ኣትዩ፡ ንጥፍኣት ተዳልዮም ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራ ክትብሉ፡ ታሪኽ ክትሰርሑን ኣይፋል ንውልቀ-ምልካዊ ገባቲ ስርዓት ክትብሉን ዓለምለኻዊ ይኣክል ይምሕጸን።

4. ዝኸበርኩም ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን ኤርትራ፡ ኣብ ዕሸል ዕድሜኹም፡ ብዘይ ፍታውኩም፡ ኣብዚ ዕስክርና ከም እተጸመድኩም ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። ይኹን እምበር፡ እዚ ገባቲ ስርዓት ንመጋበርያ ናይ ዕንደራ ሸውሃቱ ክብል ክቡር ደምኩምን ሂወትኩምን ክትከፍሉ ይሓተኩም ኣሎ። እቲ ትማሊ፡ ድሕሪ ጥፍኣት ልዕሊ 150 ሽሕ ኤርትራውያን “ኣይከሰርናን” ዝበለ ገባቲ ስርዓት፡ ሕጂ እውን ሂወትኩምን መጻኢኹምን ንምጥፋእ ድሕር ኣይክብልን ኢዩ። ምእንቲ እቲ ንዓመታት ጨቐቕ ኢሉ ዘዕበየኩም ወላድን መጻኢ ደቅኹምን ብሓባር ኣይፋል ንጥፍኣት ኢልኩም ደው ክትብሉ ሕጂ እውን ከም ኩሉ ግዜ ንጽውዕ። ከም ወትሩ ከኣ ኣብ ጎንኹም ከምዘለና ኣትሪርና ንምሕጸን።

5. ዝኸበርኩም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ተቓለስቲ ኤርትራውያን፡ እዚ ንኤርትራ ኣንጸላልይዋ ዘሎ ናይ ኲናት ደበና ንልዑላውነት ኤርትራ እውን ኣብ ሐደጋ ከም ዘእቱ ኣጸቢቕኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንዓመታት ስለ ሰላምን ዲሞክራስን ካብ ምዝማር ዓዲ ውዒልኩም ኣይትፈልጡን። ይኹን እምበር፡ ሰኣን ግብራዊ ውደባ፡ ህዝብና ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ኮፍ ኢልና ንዕዘብ ኣለና። ዓመት መጸ ውድባትን ሰልፍታትን ካብ ምጭጫሕ ክንቦክር፡ እቲ ነዛ ሃገር ንዓመታት ጅሆ ሒዝዋ ዘሎ ስርዓት ብእዋኑ ካብ ሱሩ ተማሕዩ ክእለ ክንጽዕርን ናይ ሓባር ውዳበ ፈጢርና ንቕድሚት ክንጥምትን ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ደጊሙ ይጽውዕ።

6. ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ነዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ፡ ማእዝኑ ዝሰሓተ፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቀውሲ ብኣትክሮ ክጥምቶን ኩሎም እቶም ነዚ ግጭት ዘሳስዩ ዘለዉ ወገናት ካብዚ እከይ ግብሪ ክቑጠቡን ግቡእ እጃሙ ከበርክት ንጽውዕ። ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ቁጠባዊ ድኽነት ብኣጋ ክወጽእ፡ ሰብኣዊ ሓገዞም ከበርክቱ ከኣ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኣትሪሩ ይምሕጸን።

ዓለምለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን
ህዝባውነት፡ ጽምዶ፡ ሓደ ጸላኢ
22 መስከረም 2022

 

Chairman Menendez Statement on Worsening Situation in Conflict in Northern Ethiopia

 

JERSEY CITY – U.S. Senator Bob Menendez (D-N.J.), Chairman of the Senate Foreign Relations Committee, today issued the below statement calling for an immediate ceasefire in northern Ethiopia and accountability for perpetrators of human rights abuses following the resumption of hostilities between the Ethiopian government and the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) in August 2022 after a five-month ceasefire:

“Conflict, famine, and lack of medical care in northern Ethiopia have already cost the lives of an estimated half a million people in Tigray alone since fighting began in northern Ethiopia in November 2020, and the collapse of the short-lived ceasefire between parties puts the lives of many more Ethiopians in jeopardy. 

“I call on the parties to the conflict in northern Ethiopia to immediately cease hostilities, for Ethiopian President Abiy to order his Eritrean mercenaries out of Ethiopia and lift his cruel blockade of Tigray, and for both the Ethiopian government and the TPLF to commit to renewed peace talks without pre-condition. In the absence of a ceasefire, I plan to pursue Senate passage of my Ethiopia Peace and Democracy Promotion Act of 2021, which would impose punitive measures on those undermining efforts to end hostilities or those providing weapons to parties involved in hostilities in Ethiopia. 

“More than a year after issuing Executive Order 14046, the Biden administration has yet to sanction any Ethiopians, and the fighting and abuses have now resumed. The Secretary of State should make a determination relative to war crimes, crimes against humanity and genocide without further delay, and impose immediate sanctions on those who committed such acts. Those found guilty of abuses during the course of the conflict must be held accountable without further delay.”

 

 ·
ሹዱሽተ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያ ኢዶም ሂቦም
ERISAT


ካብቶም ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለተ ኣውስትራልያ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ፣ ሹዱሽተ ኢዶም ናብ መንግስቲ ከምዝሃቡን መስርሕ ምሕታት ናይ ዑቁባ ሕቶ ከምዝጀመሩን ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ። ንድሕነት እዞም ተቀዳደምቲ ኣብ'ዚ ሰዓት ኣስማቶም ክዕቀብ ከምዝተደልየ 'ውን እቶም ነዞም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዝተሓጋገዝዎም ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሓቢሮሙና ኣለዉ። ኩልና ከምእንዝክሮ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ተሳቲፋ ነይራ እያ። ካብ'ዚ ብምቅጻል እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ካብቶም ነዞም ተቀዳደምቲ ዝሕግዝዎም ዘለዉ ደልይቲ ፍትሒ ናባኹም ነብሎ።
ሰላም ንኹልኹም ኤርትራውያን ወገናትና ነበርቲ ኣውስትራልያን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምን እትርከቡ።
መጀመርያ ኣብ ሂወትኩም ጥዕና ኣብ ስራሕኩም ድማ ኣሳልጦን ዓወትን ንምነ።
ካብ`ዚ ብምቅጻል ፡ሽዱሽተ (6) ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ናብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኢዶም ሂቦም ስለ ዘለዉ ንመነባብርኦም ከምኡ ውን ንጠበቃ ወጻኢታት መሸፈኒ ዝኾኖም ሓገዝ የድልዮም ሰለ ዘሎ በብዓቕምና ክንሕግዞም ብትሕትና ንላቦ።
ሓገዝኩም ንምብርካት እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ባንክ ኣካውንት ክትጥቀሙ ብትሕትና ንምሕጸን።ሽምኩምን እትነብርሉ ከተማን ሃገርን ጥቀስዎ ኢኹም።
Account name: Eritrean Association in NSW
BSB: 062185
Account number: 10767414
Swift/BTC code: CTBAAU2S
Greetings to all Eritreans living in Australia and all over the world.
There are six (6) Eritrean cyclists who are seeking asylum in Australia but at the moment they need financial support for accommodation and legal costs. We kindly ask you to send your financial support to the below bank details. Please include your name, city and country in your contribution.
Account name: Eritrean Association in NSW
BSB: 062185
Account number: 10767414
Swift/BTC code: CTBAAU2S

ኣውሃሃድቲ

Why are Ethiopians Dying in Isaias’ War?
Tens of thousands of young Ethiopians who answered the call to serve in the national army are fighting for Eritrea. As Eritrean long-range artillery pounds Tigrayan positions, Ethiopian soldiers ar...


Read More
መልእኽቲ "እይፋል ንኲናት፡ እወ ንሰላም" ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ 7 ጥቅምቲ 2022

 
Peaceful Demonstration of Eritreans, Tigrains & Peace Loving Ethiopians Washington DC. - 10-07-2022:  Part I Peaceful Demonstration of Eritreans, Tigrains & Peace Loving Ethiopians Washington DC. - 10-07-2022;  Part II

 
 
መልእኽቲ "እይፋል ንኲናት፡ እወ ንሰላም" ማሕበር ደቂ አንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ  ዋሺንግቶን ዲሲ ን 7 ጥቅምቲ 2022 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ይኣክል ንፈለማ እዋን ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰለማዊ ሰልፊ የካይድ ኣሎ። ስለምንታይ ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን፧
   

ሰፊሕ ሓበራዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ተጋሩን ኦሮሞን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን፡ ኣብ ፊት ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ፡ ኣይፋል ንኲናት እወ ንሰ&ERISAT#4619;ም ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ 7 ጥቅምቲ 2022 ተኻዪዱ፡፡

ሎሚ 7 ጥቅምቲ 2022 ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ፡ ብዓለምለኽ ምንቅስቓስ ይኣክልን ማሕበረሰብ ተጋሩን ዝተወደበ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻዪዱ።
ኣብቲ ሰልፊ፡ ኤርትራውያን ተጋሩ ኦሮሞን ኣምሓራን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ደለይቲ ሰላምን ብሓባር " እምቢ ንምልኪ እወ ንሰልማ " ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ተኻይዱ።

እቲ ዝወዓለ ሰለማዊ ሰልፊ፡ ድሕሪ ዝኽረ ሰማእታት፡ ብኣቦመንበር ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ልኡል ዘውደ ብወግዒ ተኸፊቱ።
ኣቶ ልኡል ንተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ፡ ብኣረሜናዊ መራሒ ህግደፍን፡ መራሒ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ግፍዕን በደላትን ድሕሪ ምኹናን፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕጽበት ክወጹ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ብቕጽበት ካብ ኤርትራ ክወጹ ጻውዒት ጌሩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኲናት ደው ክብል ጸዊዑ።

ብተመሳሳሊ ኣቶ ፍረዝጊ ጠዓመ ተወካሊ ሕብረተሰብ ትግራይ፡ ሎሚ ንዓለምን ውልቀ መለኽቲ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን፡ ዓቢ ሕውነታዊ መልእኽቲ ብሓባር ዘሕለፍናሉን፡ መንግስታት ሓለፍቲ፡ ኣሕዛብ ኤርትራን ትግራይን ብፍቕርን ሕውነትን ነበርቲ ምኻኖም ዘረጋገጸ፡ ዕውት ሰለማዊ ሰልፊ ምዃኑ ኣነጺሩ።

ደቂ ኣንስትዪ ኤርትራን ተጋሩን ድማ ብሓባር፡ ንኣዴትታ ተጋሩ ቃንዛኽን ቃንዛና፡ ንብዓትክን ንብዓትና እዩ እሞ ኣጆኽን ኣብ ጎድንኽን ኣሎና ክብላ መልእኽተን ኣተሓላሊፈን። " እዚ'ውን ይሓልፍ " ክብላ መልእኽተን ዛዚመን


  

 
May be an image of 3 people and text that says 'WAR! NO YES PEACE! TO TO ERITREAN TROOPS OUT OF TIGRAY FRI HP OCT DICTATOR ISAIAS, STOP KILLING ERITREAN CHILDREN 07 IS TIGRAY 10AM JOINT DEMONSTRATIONBYAL THE ERITREAN JUSTICE SEEKERS *THE OROMO COMMUNITY AND OTHERSTO THE TIGRAY COMMUNITY CONDEMN THE WAR AND CALL FOR PEACE WASHINGTONDX 2201 PONSORED GLOBAL YIAKL MOVEMENT FRONTO STATEDEPARTMENT WashingtonDC' May be an image of 3 people and text
   
   
   
   

Ethiopia out of Eritrea!!

ዜና ዓርቢ ሓርነት (Scroll down for the English version)
12/01/2022
ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ህግደፍ ምስ መላፍንቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤትዮጵያ በቲ ኣብ በራሕለ ምስ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘዋስን ከባቢታትን ዝጋጦምም ውትሃደራዊ ስዕረት ንምምይያጥ ኣብ ዶንጎሎን ኣስመራን ተኣኪቦም ከም ዝቕነዩ ካብ ኣስመራ ዝበጽሓና ሓበሬታ የመልክት።

ርእሲ ምራኽ፡ ሓድሽ ኤፍሬም፡ ሓሊባይ፡ ፍሊጶስን ድማ እቶም ንህግደፍ ወኪሎም ኣብቲ ኣኬባ ዝሳትውፉ ዘለዉ ሓለፍቲ ምዃኑ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረጋግጽ።

ኣብ ርእሲ እዚ ልዕሊ ዓሰርተ ዝኾና ናይ ጽዕነት መካይን ኣብቲ ኣብ ክልል ዓፈር ዝተኻየደ ውግእ ከቢድ መውጋእቲ ከም ዝወረዶም ዝእመነሎም ኤርትራውያን ውጋኣት ጽዒነን ብኣስመራ ኣቢለን ናብ መገዲ ከረን ከምዘምርሓ ሓቢሮም።።

እቲ ብግዴታ ኣብ ዘይድግፎ ኩናት ብምስታፍ ክሳብ ሂወቱ ዝኸፍል ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ሞራሉ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ኣውዲቑ ንምውጋእ ፍጹም ድሌት ብዘይ ምርእዩ ነዞም ላዕሎዎት ሓለፍቲ ከቢድ ሻቕሎት ፈጢርሎም ከምዘሎ ይእመን።

Top military officials from Eritrea and Ethiopia have been conducting an assessment of their failure to gain military success in Berhale and regions in the border between Amhara and Tigray at a meeting in the military command post of Dongolo and Asmara in Eritrea. Eritrean top military leaders including General Philipos, RiEsi Mirak, Hadish Efrem, and Halibay are representing Eritrea at the meeting. We are unable to identify the Ethiopian representatives in this meeting.

Meanwhile more than ten trucks carrying severely wounded Eritrean soldiers from the battle in Afar region have been seeing passing through the capital city of Asmara going toward Keren. Eritrean officials are said to be concerned about their army's lack of morale and public skepticism to carryon with a very unpopular war with Tigray

 

 

May be an image of 3 people and text that says 'WAR! NO YES PEACE! TO TO ERITREAN TROOPS OUT OF TIGRAY FRI HP OCT DICTATOR ISAIAS, STOP KILLING ERITREAN CHILDREN 07 IS TIGRAY 10AM JOINT DEMONSTRATIONBYAL THE ERITREAN JUSTICE SEEKERS *THE OROMO COMMUNITY AND OTHERSTO THE TIGRAY COMMUNITY CONDEMN THE WAR AND CALL FOR PEACE WASHINGTONDX 2201 PONSORED GLOBAL YIAKL MOVEMENT FRONTO STATEDEPARTMENT WashingtonDC'

May be an image of 3 people and text

እወ ንሰላም፣ ኣይፋል ንኲናት!

ቃለ ምሓትት ምስ መሪሕነት ይኣክልን ወኪል ማሕበረሰብ ትግራይን
#Eritrea #Tigray #Nowar

 

 

እዋናዊ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዝኻየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት። መንበረ ጵጵስና ሰሜን ኣመሪካን፥ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን።

May be an image of text

መንበረ ጵጵስና ቀኖናዊ ሃገረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ፥ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናት ኤርትራ፡ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ መሪር ኲናት ክብቕዕ ጸዊዖም።

እቲ ትማሊ 02 ጥቅምት 2022 ዝወጽአ፡ ንኵናት ዝኹንን መግለጺ፡ “ኣብ መንጎ እዞም ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነብሩ፡ . . . ካብ ሓንቲ መኣዲ ዝበልዑን ካብ ሓንቲ ጽዋዕ ዝሰተዩን [ቤተክርስትያን] ደቀይ እትብሎም ውሉዳ፥ ብሰይፍን ኩናትን ክጣፍኡን ክሃልቁን ምርኣይ መሪር ሓዘን እዩ” ይብል።

ብምቕጻል እቲ ጽሑፍ፡ ኣብዚ ኵናት እዚ ህጻናት ኣቦታቶም ስኢኖም ክዝኽትሙ፡ ጎራዙት ሰብኡተን ሞይቶመን ጸጕረን ክድርመማ፡ ኣዴታት ክቕንዘዋን ክቑዝማን ኣቦታት ብጓሂ ክኹርመዩ፡ ማእሶም ብንብዓት ክጥልቅን ምርኣይ ንቤተ ከርስቲያን ከቢድ ጓሂ ምዃኑ ይገልጽ።

እታ ቤተ ክርስትያን ውግእ ቀታል ሰባት ብምዃኑ ደው ክብል ከምዘለዎ’ውን ተማሕጺና።

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ እቲ ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣብቒዑ፡ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዳግም ኲናት ከምዝተወለዐ ይፍለጥ።

ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ሰሙናት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከበድቲ ውግኣት ይካየዱ ከም ዘለውን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ከም ዘሎን ይግለጽ።

እዚ ኲናት፡ ዳግም ቅድሚ ምውልዑ ንኽልቲኦም ተራጸምቲ ሓይልታት ንምሽምጋል ኣዋርሕ ዝወሰዱ ጻዕርታት'ኳ እንተተገብሩ፡ ነቲ ደማዊ ኲናት ደው ከብል ዘኽእል ውጽኢት ግን ኣይተረኽበን።

መንበረ ጵጵስና ሃገረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን፡ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ካብ መዝነቶም ድሕሪ ምውራዶም ነቲ ሰኔዶስ ብምቕዋም ኣብ 2005 ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ተፈንጪሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ።


እታ ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ ኲናት እንታይ ኢላ

እቲ መንበረ ጵጵስና እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ፡ ኵናት ብህጹጽ ደው ክብልን እቶም ሰብ ጉዳይ ሽግሮም ብዘተን ልዝብን ክፈትሕዎ ጸዊዑ ምንባሩ ብምግላጽ ሕጂ እውን፡ እዚ ደጊሙ ዝተወልዐ፡ ሰብ ዘጽንት ዘሎ ከቢድ ውግእ ኣብ ዝሓጸረእዋን ደው ክብል ምሕጽንትኡ ኣቕሪቡ።

ብሰንኪ እዚ ኲናት፡ ኣብ ልዕሲ ሰላማውያንን ንጹሃት አሕዋት ህዝብታትን ዝወርድ ዘሎ ሞትን መከራን ብትሪ ብምኹናን፡ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝወርድ ዘሎ ጥፍኣትን ስቓይን መሪር ጓህን ሓዘንን ከምዝሰመዓ ገሊጻ።

ኣብቲ ኲናት ዝተወልዖ ዞባ ሰላምን ቅንሳነትን ንኽሰፍን ድማ ናይ ሰሙን ጾምን ጸሎትን ግዜ ኣዊጃ።

ኲናት ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ፡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ስፊሕ ምፍንቓልን ጥምየትን ዝርከቦ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ከምዝርከብ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ።

Source  https://www.bbc.com/tigrinya/articles/c3gmg2926nro
 

Planned Peace Protest in Washington DC covered by international media!!

 

ኣይፋል ንውግእ
እወ ንሰላም!

NO TO WAR!

YES TO PEACE!

May be an image of 3 people and text

May be an image of 3 people and text that says 'WAR! NO YES PEACE! TO TO ERITREAN TROOPS OUT OF TIGRAY FRI HP OCT DICTATOR ISAIAS, STOP KILLING ERITREAN CHILDREN 07 IS TIGRAY 10AM JOINT DEMONSTRATIONBYAL THE ERITREAN JUSTICE SEEKERS *THE OROMO COMMUNITY AND OTHERSTO THE TIGRAY COMMUNITY CONDEMN THE WAR AND CALL FOR PEACE WASHINGTONDX 2201 PONSORED GLOBAL YIAKL MOVEMENT FRONTO STATEDEPARTMENT WashingtonDC'

ጋዜጣዊ መግለጺ ዓለምለኸ ይኣክል - ምትእትታው ህግደፍ ኣብ ትግራይ ኣትሪሩ ይኹንን! #Eritrea #Tigray #Ethiopia

መርገም ህዝቢ ኣይሰድድን'ዩ ብ ኢሳያስ ተወልደ (ዓደ ይኮታ) ብርሃነ ግብረትንሳኤ (ማንጁስ) 09/26/2022

 

 ሰራዊት አምሓራ ዝጸዓና ልዕሊ 2 ሺሕ መኻይን
ናብ ኤርትራ ኣትየን!

 

 

Read in Full in Pdf


Read full in pdf


Read in Full in PDF

The Summer PFDJ Died – A Dossier

The Summer PFDJ Died – A Dossier

By Habte Hagos

Introduction

The summer of 2022 saw an unprecedented challenge to the grip that the Eritrean ruling party, the inaptly named “People’s Front for Democracy and Justice” [or PFDJ] exercises over the Eritrean population dispersed around the world. Perhaps as many as a quarter of all Eritreans currently live in exile, having fled the intense repression that has blighted the nation that won its independence from Ethiopia in 1993. No-one can be sure of the numbers. There has been no modern census of its estimated 3 to 4 million population, which is ruthlessly ruled by President Isaias Afwerki.

Eritrea is effectively “owned and controlled” by the self-declared president and his tiny clique, who have never held an election of any kind. The president openly declared there will be no election in the country for “generations”. He and his associates run the country in much the same way as mafia gangs operate. It is a one-party state with no functioning constitution, freedom of expression or independent media. There is no independent judiciary and tens of thousands of people locked in prisons (some in shipping containers) for decades, without due process of law.

This is what PFDJ stands for; it an organisation without principles or ideology, purely focused on the survival of the president and his inner circles through the grotesque oppression of its own people. The regime is the worst kind of dictatorship. Recently the former US Head of Mission in Asmara righty described Eritrea as a “human rights house of horrors”[1].

One of the key means the President and his associates exercise their hold over the diaspora is through PFDJ run summer “festivals” at which the government uses songs and speeches to propagate its message. They say only the current regime can ensure the country’s safety and independence and that alternative views are treason. The festivals, which began in Bologna 1974, are also an important source of finances for the regime. It funds its repressive hold over the country as well as external aggression. Since November 2020 it has helped pay for Eritrea’s war against its neighbour: the Ethiopian region of Tigray.

But in recent years the hold of the PFDJ has begun to be challenged among the diaspora. The Eritrean people have at last risen up against the brutality and lies of the regime in Asmara and its extended, thuggish arm abroad. This dossier brings together evidence of the resistance worldwide to the PFDJ “festivals” and to President Isaias’s ruthless rule.

It might be a little premature to write a PFDJ obituary just yet but after this summer’s “festivals” fiasco it certainly is on a life-support, gasping for breath.

Read More

 


Gobal Yiakl writes a letter to the US President!

Read in Full in PDF

Image


  Read in pdf


ብማይክል ሩቢን። ምንጪ፡ 1945
 (google translation)

"ስለዚ ኣመሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል?

- መጀመርያ ንትግራይ ሰብኣዊ ቀረብ ብነፋሪት ከውርዶ ይኽእል እዩ።
- ካልኣይ፡ ኣመሪካ ንትግራይ ብንኣሽቱ ኣጽዋርን ተተኮስትን ከምኡ’ውን ብቴክኖሎጂ ጸረ-ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትድግፍ’ውን ክትሓስብ ትኽእል እያ።
- ሳልሳይ፡ ኣመሪካ ብመሰረቱ ስትራተጂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ክትሓስበሉ ኣለዋ። ኣብይ ንኢሰያስ ምእዙዝ ስለ ዝኾነ ንዞባና ከቢድን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎን ሓደጋ ምዃኑ’ዩ ዝሕብር። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ይግብኣ።"

ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ: ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ኲናት: ሐዚ ናብ ካልኣይ ዓመቱ ይቐርብ ኣሎ። ኣቢይ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሙሉእ ብሄር ሓባራዊ መቕፃዕቲ: ማለት ንትግራይ ብጥሜት ምቕፃዕን ብሄረ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእሳርን ዘመኽንየሉ ኣይኮነን።"

ዓመጽን መሓዙትን ኣብ ኢትዮጵያ

ኣብዪ ንትግራይ ብወተሃደራዊ መዳይ ንምጭፍላቕ ዝገበሮ ፃዕሪ ፈሺሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁጠባዊ ዕድል ኢትዮጵያ ንድሕሪት ከምዝምለስ ገይርዎ እዩ። ምምሕዳር ባይደን: ብዘተ ልዝብ ንምፍታሕ ምትብባዕ ቅኑዕ እኳ እንተነበረ: ሎሚ ኣቢይ ግን ንዲፕሎማሲ ኣብ ክንዲ ንፍታሕ፥ ንትግራይ እናጠመየ ዳግም ንምጥርናፍ ከም መካኒዝም ይጥቀመሉ ምዃኑ ብሩህ እዩ። ዲፕሎማሲ ዝሰርሕ: ክልቲኦም ወገናት ቅንዕና ምስ ዘርእዩ ጥራሕ እዩ፣ ኣብይ ድማ ከምዘይኮነ ኣርእዩ እዩ።

ሎሚ ቀንዲ መሓዛ ኣብይ፡ ውልቀመላኺ ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ’ዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ንትግራይ ንምጥቃዕ ኢልካ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክፈስሱ እንከለዉ፡ ኤርትራ ድማ ንትግራይ ብከበድቲ ብረት ትሃርማ ኣላ። ኣብይ: ካብ ኢራንን ቱርክን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፣ ሆስፒታላት፣ መጎዓዝያ ረድኤት ከምዝጥቀም’ውን ይግለፅ። ኣብይ ኣንጻር ብጾቱ ኢትዮጵያውያን ምስ ባዕዳዊ ሓይሊ ከም ዝውግን ዝግለጽ ምዃኑ፡ ከም ሃገራዊ መራሒ ዝፈልጦ ሕጋውነት ዘጥፍእ እዩ። ዝኾነ ይኹን ናፃ ናይ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ይኹን ናይ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ምርመራ ኣብ ኩነታት ትግራይ ዝቃወም ዝሕብኦ ነገር ከምዘለዎ እዩ ዘመልክት። ሎሚ ኣብይ ቀታሊ ውህደት: ሜጋሎማኒያን: ዘይብቕዓትን ንኢትዮጵያ ካብ ዝተመረፀ ኣመራርሓ ትግራይ ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ የእትዋ ኣሎ ።
ኣሜሪካ ኣብቲ ግጭት ኣብ ባይታ ጣልቃ ክትኣቱ ዝኾነ ረብሓ የብላን፡ ኣብ ውጽኢቱ ግን ፍሉይ ረብሓ ኣለዋ። እታ ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኣፍሪቃ ምስታ ኣዝያ ዓፋኒት ሃገር ኣፍሪቃ እናተሰለፈት ርሒቕካ ምጽናሕ ሓደጋ’ዩ። ተጋሩ ክጠምዩን ክሓርዱn ምርኣይ ዘይስነምግባራዊ እዩ። ኣርሒቕካ ዘይምጥማት እውን እዩ። ተጋሩ ንህላወኦም ዝቃለሱ: ከምቶም መጥቃዕቲ ሩስያ ዝገጠሞም ዩክሬናውያን ካሊእ ኣማራፂ የብሎምን። ክድሕኑ እዮም፤ ካብቲ ናይ ኢሳይያስ ባሮት ወተሃደራት ኣዝዩ ዝዓበየ ድርኺት ኣለዎም። ዋሽንግተን: ተጋሩ ምስዚ ኩሉ ናይ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ዘረባታት ኣብ ናይ ጸበባ ሰዓቶም ሸለል ከም ዝበለቶም እንተተሰሚዕዎም ዋጋ ክትከፍል እያ።

ኣሜሪካ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ::

ስለዚ ኣመሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል?

መጀመርያ ንትግራይ ሰብኣዊ ቀረብ ብነፋሪት ከውርዶ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ንሓንቲ ተጻባኢት ኤርትራ ምብራር ማለት’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ዘመነ ክሊንተን ንዳርፉር ዝድግፍ ዝነበረ፡ ኣብ ዘመነ ኦባማ ንእስላማዊ መንግስቲ ዝዋግኡ ሶርያውያን ኩርዳውያን ዝድግፍ ዝነበረ ግን ቅድመ ኩነት ኣሎ። ኣመሪካ ንግዚኡ ንነፈርታ ንምክልኻል በረራ ዝኽልክል ዞባ ክትሰርሕ እንተድኣ ኣድልይዋ፡ ከምኡ ይኹን።
ካልኣይ፡ ኣመሪካ ንትግራይ ብንኣሽቱ ኣጽዋርን ተተኮስትን ከምኡ’ውን ብቴክኖሎጂ ጸረ-ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትድግፍ’ውን ክትሓስብ ትኽእል እያ። ኣብይ እንተ ኣማረረ፡ ባይደን ብወገኑ ቅንዕና ዘለዎ ዲፕሎማሲ - እቲ ሰብኣዊ ከበባ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ብምልዓል - ኣድላይነት ተወሳኺ ሓደ ወገናዊ ስጉምትታት ከወግድ'ዩ ዝብል ሓሳብ ጥራይ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ሳልሳይ፡ ኣመሪካ ብመሰረቱ ስትራተጂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ክትሓስበሉ ኣለዋ። ኣብይ ንኢሰያስ ምእዙዝ ስለኾነ" ንዞባና ከቢድን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎን ሓደጋ ምዃኑ’ዩ ዝሕብር። ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ይግብኣ። ዲፕሎማሲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ካብ ምትኳር፣ ኣሜሪካ ምስ ነፍሲ ወከፍ ፌደራላዊ ዞባታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ክትምስርት ይግባእ። እዚ ድማ ንልኡላውነት ኢትዮጵያ ዘዳኽም ዘይኮነስ ብዙሕ ባህላዊ ባህርያታ ዘሓይል’ዩ። ሕጂ’ውን ቅድመ-ኣብነት ኣሎ፡- ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ምልካዊ ቁጽጽር ኣጣይሹ ንኤምባሲ ቱርኪ ናብ መናውሒ ናይ ገዛእ ርእሱ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ዝቕይረሉ ዘሎ እዋን፡ ዋሽንግተን ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ኮንግረስን ንምችቻእ፡ ንኻልኦት ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ቱርኪ ናይ ውክልና ቤት ጽሕፈታት ክኸፍታ ፈቐደት። ብባዕዳዊ ውልቀ መላኺ ኣቢልካ ርክባት ምፍታሕ ከየድለየካ ብቐጥታ ምውፋር።
ኩዕሶ ኣብ ሜዳ ኣብይ ክኸውን ኣለዎ: ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ብሄሩ ብዘየገድስ ብኽብሪ ኣተሓሕዞ ወይ ድማ ንሓንቲ ሓደ እዋን ዓባይ ዝነበረት ሃገር ነባሪ ምብትታን ተሓታቲ ሰብ ኩን።


Source :  https://martinplaut.com/2022/09/10/the-u-s-should-support-the-tigray-defense-forces/

Now a 1945 Contributing Editor, Dr. Michael Rubin is a Senior Fellow at the American Enterprise Institute (AEI). Dr. Rubin is the author, coauthor, and coeditor of several books exploring diplomacy, Iranian history, Arab culture, Kurdish studies, and Shi’ite politics, including “Seven Pillars: What Really Causes Instability in the Middle East?” (AEI Press, 2019); “Kurdistan Rising” (AEI Press, 2016); “Dancing with the Devil: The Perils of Engaging Rogue Regimes” (Encounter Books, 2014); and “Eternal Iran: Continuity and Chaos” (Palgrave, 2005).

 

  

 

 

 

Twitter Accounts:  /font>
   
 

 

   
   
    
   
   
   


 

 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
>
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook