Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
ForumContactWebmaster

Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet
ShabaitEPDPEPDFENSFEDPELFFarajetIslamic IslahAdulis-ArabicRubAnsabaCDRIEEDAAlenalki
ELF Reunion FBArkokobayGeregerSudanSomalia
AljazeeraEthiopiaYemen DjiboutiKenyaVOASudan News Agency

Adoulis| Alenalki | Alnahda |Asena | Asmara-online |Asmarino | Awna | Capitaleritrea | Dehai |Dekebat |EriPlatfrom |Gereger | Hidri | Jeberti | Madote | Meadna |Tesfanews |Togoruba| ER-UNDP |Zemen | Radio Erena |Live EYSC Facebook | Ethsat.com |
 Radio
Aserna | QieNit |KNONRadio Dallas |Voice of America -Tigrinya | Voice of Eritrea -DC | Voice of Eritrea-Halifax |
People's Voice of Eritrea| meskerem |video archives| meskerem youtube

Past Postings? Visit Erigazette.org
 
 
 
ሕጂ ድማ ብስም ሰላም
ሳልሳይ ፖለቲካዊ ወስታ፡


እታ ብእሾኽ ውሻጠን፡ እሾኽ ምድርቤትን ዝቖሰለትን ዝደመየትን ኤርትራ፡ ንምውሓጣ ዝጸንሐ ሃንቃ፡ ስልቲ እናቐያየርካ ክግበር ስለ ዘልዎ፡ በየናይ መገዲ ዝብል ክትዕ ደኣምበር፡ እቲ ወስታታትሲ ካብ ስዉር ናብ ግሁድ፡ ብዝጠዓመ ዜማን ቃናን ምዝማሩ፡ ንኤርትራውያን ከደናግር ይኽእል'ዩ ተባሂሉ ''መዝሙር ሰላም'' ዝተሰየመ፡ ብፖለቲከኛታት ኢትዮጵያውያንን፡ጽግዕተኛታቶም ኤርትራውያንን፡ ብስነጥበባውያን ኣማዕሪግካ ኰሓሒልካ ብምቕራብ፡ ሓደ ዕርዲ ወይ መንደቕ''ኣይኲናት ኣይሰላም'' ንምፍራስ ይከኣል'ዩ ይባሃል ኣሎ።
እዚ ካብ ድልየትን ተበግሶን ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተዝብገስ ጽቡቕ ነይሩ፡ ሰላም ረብሓ ኩልና ስለ ዝኾነ ኣይንማታኣሉን ኢና።
እንተኾነ ''ዋልታ ኣይትርአ ድሕሪ ዋልታ ዘሎ ርአ'' ከም ዝባሃል፡ ትካል ''ሰለብሪቲ ኢንቨንትስ'' ዝተባህለ ነዚ ጉዳይ ሓላፍነት ወሲዱ ይውድቦ ምህላዉ፡ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ጽግዕተኛታት፡ ስነ ጥበባውያን ክልቲኤን ሃገራት ብምስታፍን ብምርስሳንን ሆይ ሆይታን ምልዕዓልን ፈጢርካ፡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንምፍጣር ይከኣል'ዩ ዝብል ሽፉን ሽርሒ መራሕትን ካድረታትን ወያኔ ካብ ምዃን ዘይሓልፍ ውልቃዊ እምበር ህዝባዊ ተበግሶ ኣይኮነን። ኣምበኣር ድሕሪ ዋልታ ዘለዉ፡ በዓል ጀነራል ጻድቃንን ኣይተ ስብሃት ነጋን ካብ ኮኑ ዋናታት ናይ'ዚ ሳልሳይ ወስታ፡ እቲ ''መዝሙር ሰላም'' ጥዑይ ቃና ክህልዎ ይኽእልዩ ኢልኩም ትሓስቡ ዶ? ክሳዕ መዓስ ከ በዚኣቶም ክንደናገር ክንነብር ኢና፣ በሉ ገለ እስኪ ንመረዳኣታን ኣስተብህሎን ክኸውን ዝኽእል ነጥብታት ጭል ከብለልኩም።
Read More
 

ኤርትራውያን ልብና  ነግፋሓዮ ካብ ታሪኽ ንመሃር….ግርማይ የማነ


ኤርትራውያን ልብና  ነግፋሓዮ ካብ ታሪኽ ንመሃር....ግርማይ የማነኣብ ዝሓለፈ 15-20 ዓመታት ንኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ቡዙሕ ተዘሪቡሉን ይዝረበሉን ኣሎ። መብዛሕትኡ ብተቃወምቲ ኢና በሃልቲን ስርዓት ወያነን ዝቀርቡ ሙጉታት ንዓለም-ለኻዊ ሕግታት ዝጻረሩ ካብ ውልቀ ረብሓን ጎባጢ ኣተሓሳስባን ቂምን ቅርሕንትን ዝነቀሉ እዮም። ወያነ ከምኡ ክገብሩ መቦቆላዊ ባህርያቶም እዩ። እቶም ኤርትራውያን ኢና ዝብሉ’ኸ እንታይ ስለዝኾኑ እዮም?

ኣብ ፖለቲካ ቂምን ቅርሕንትን ኣይሰርሕን እዩ። ኩሉ ልዕልና ሃገርን ድሕነት ሃገርን መጠርነፊ ሓደ ሕብረተ-ሰብ እዩ። ከም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትና፣ ኣብ ቅዋምን ምሕደራን ፖሊሲታትን ካብ’ቲመንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ዝተፈልየ ርእይቶ ክህልወና ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ንቡር እዩ። ሓደ ከነስተብህለሉ ዝግባእ ግን ከመይ እዩ ኣፈታትሓ ግርጭታት ካብ ግዜ ሰውራ ዝተማሃርናዮ ነባሪ ዝኾነ ኣምር ኣሎ።

ቀዳማይ ጸላኢና መን እዩ? ቀዳማይ ጸላኢና ከይኣለና ነቲ ካልኣዊ ግርጭት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክንሰርዖ እንተኾና ዓቢ ዕንወት ንሃገርን ህዝብን ዓቢ መኽሰብ ድማ ንጸላእትና ከም ዝኾነ ኣብ ዝሕለፈ ዕስራ ዓመታት ተማሂርናሉ ክንከውን ተስፋ እገብር። ጸላእትና ዓሰርተ ግዜ ንዑ ተኣከቡ ተበተኑ እንተበሉና እንታይ ረብሓ ረኺብናሉ። ምናልባት ዉሑዳት ከም ስራሕ ወሲዶም ዓስቦም ዝኽፈልሉ ትካል ክኸውን ይኽእል። ህዝቢ ግን ነንሕድሕዱ ክመናጨት ኣንጻር ሃገሩ ንሃገሩ ኣሕሊፉ ክህብን ንኾንቱ ብዘይ ረብሓ ኣብ ስደት ኮለል ይብል ኣሎ።

 […Read More]


As if some Eritreans are living in different worlds...those at the "Mezmur Selam" meeting in Addis Ababa and the discussion below in London...can you dentify similarities?

Eritrea: The Culture of Dialogue amid the Conflict of the Eritrean Government and The Opposition
Hamid Drar, Salah Aburai and Dr Hassan Salman

 

ናይ ኣግኣዝያን ..ናይ ትግራይ-ትግርኚ ኣኸባዶ አየብሎን!!?
መስከረም ክምልሶ ዘይክእል ብነድሪ ንመስከረም ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ፡

  • ኣበይ ኣሎ ሕብሪ ኤርትራ ኣብዚ ስእሊ።

  • ኣበይ ኣለዋ እተን 8 ብሄራት።

  • ኣመንቲ እስልምና ኣሕዋትናኸ ኣበይ ኣበሉ?? (በሺር ይሳቕ ንስለ መተሓፍስቲ ገዲፍካ?)

  • ካልኦት ኢትዮጵያውያን (አሮሞ..ኣምሓራ....) ኣበይ ኣበሉ?።

  • እዚ ብወያኔ ዝዝወር ዘሎ ናይ ተጋሩ እምበር ናይ ኢትዮጵውያ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ክኣ..

  • እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ..ናይ ኣግኣዝያን ..ናይ ትግራይ ትግርኚ ኣኸባዶ አየብሎን?

ኣብ ኢንተል ኮንቲነንታል:..'እዞም ተጋሩ መንእሰያት.."
ሰላምኩም ይብዛሕ መስከረም! ብኣካል ዝተሳተፍክዎ ትዕዝብተይ ይልእከልኩም ኣለኹ...። ሰሰናዩ ንዓኹም
(
ጸጋይ ኣስመሮም)

ገምጋመይ ኣብ ንድፊ ሓሳብ "መዝሙር ሰላም" ንኢትዮ-ኤርትራ
==============================
ኣብ ሞንጎ ኢትዮ-ኤርትራ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ሃዋሁ ንክፈርስ ልዑል ባህጊ ኣሎኒ። እዚ ንክኸውን ድማ ጉዳይ ዶብ መዕለቢ ክግበረሉ ኣለዎ። ባዓልቤት ናይዚ ሓሳብ ክኸውን ዘለዎ ክኣ ህዝቢ'ዩ። ኣብ ብይን ኮምሽን ዶብ፡ ዘይ ፍትሓዊ ምምቕቓል መሬት ተፈጺሙ'ዩ። ዶብ ሰሪ ዘይምሕንጻጹ ኣይ ሰላም ኣይኲናት ወሊዱ። ንህግደፍ ድማ "ባድመ ተውሪራትና" ኣብ ዝብል ባዶሽ ሓሳብ ዝሕበኣላ ደጀን ኮይናቶ ጸኒሓ ኣላ። ብርግጽ ኣይ ሰላም ኣይኲናት ንክሰዓር ዶብ ክሕንጸጽ ኣለዎ። ንሰላም ፍርቂ መገዲ ተጓዒዙ ዝደልያ ሓይሊ ወገነይ'ዩ! ሕቶ ሰላም ሙሁር የልዕሎ ዓዃይ፡ ወያነ የበግሶ ህግደፍ ብዘየገድስ፡ ኣብቲ ሰላም ረብሓ ዘሎኒ። ብክንዲ ዓቕመይ ከበርክተሉ ሕጉስ'የ። 
 
ኣዳለውቲ "መዝሙር ሰላም" ሰለብሪቲ ኢቨንትስ
ሃብቶም ገ/ሊባኖስን ኣብርሃም ገ/ሊባኖስን ኢዮም። ኣብ ከተማ መንደፈራ ተወሊዶም ዓብዮም። ኤርትራ ነዞም መንእሰያት፡ ብስነ-ኣእምሮኣዊ ኣቀራርጻኦም ዓዲ ንእስነቶም ኢያ። ኣብ ሰላምን ዕቤትን ኤርትራ ዘለዎም ህንጡዩነት ድማ ጎሊሑ ዝረኣ'ዩ። 
 

ኣብ ገዛእ ርእስኻ ሰላምን ሩፍታ ኣብዘይብልካ ህሞት፡ ምስ ከባቢኻ ሰላም ከተራጋግጽ ይክኣል ዶ ትብሉ?
1. እስታዝ ኢብራሂም መሓመድን
2. መርእድ ዘርኡ
15/09/2017

ሕቶ ሰላምን ስምረትን ክልዓል እንከሎ ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን፡ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ክሳብ ሕጂ ዘይራጋገጾ ጉዳይ’ዩ። ኤርትራዉያን ንነዊሕ ዘመናት ብዝተፈላለዩ ባዕዳዉያን ወረርቲ ዝተቐጥቐጥናን ኣዝዩ መሪር ሰዉራ ብእስትንፍስ ዘይህብ ኪናት ዝተሰነየ ስለዝሓለፍና፡ ልዕሊና ንሰላም ዝደልያን ዝብህጋን  ክህሉ ኣይክእልን እዩ እኳ እንተዘይተባህላ፡ ሰላም ከምእንደሊ ርጉጽ እዩ። ስለዚ ንሕና ጽሓፍቲ እዛ ዓንቐጽ እዉን’ዚ ሕቶ’ዚ ክልዓል እንከሎ ከም ሰብና ንብህጎን ኣንጻር ሰላምን ስምረትን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ካይንጉስጉስ እንጥንቀቀሉ ጉዳይ እዩ። ኣብ ቶሞክሮናን ሂወትናን ዝቁሹሹ ሰባት: ፖሎቲካዊ ዉድባትን መንግስታትን ስለዝበዝሑና ግን ነዚ ተላዒሉ ዘሎ “መዝሙር ሰላም” ንሰላም ተባሂሉ ስለዝተዘመረ ከምዘለዎ ንቅቦሎን ንስዕቦን ዘይኮነ፡ ዉድዓዊን ባዕላዊ ኩዉንነቱ ዝበሰለን ብኸመይ ኣጋባብ...ወ.ዘ.ተ ዝብሉ ካብ ነቐፌታዊ-ኣታሓሳስባ ዘመንጨዉ ሕቶታት ብምልዓል ክንፍትሾ ወሲና ኣሎና።

..መን እዮም ነዚ ንድፊ ሰላም ሓንጺጾም ንምትግባሩ ተዳልዮም ዘለዉ? ሰለብሪቲ-ኢቨንትስ ዝብሃል ትካል ድዩ? ከመይሉ ሓደ ትካል ህዝቢ ወይ ህዝባዊ ትካል ዝኸዉን? እቲ ምንታይስ  ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝደሊ ኣህዛብ ይኹን እንበር፡ ክሳብ ሕጂ ስርዓት ኣስመራ ይኹን ስርዓት ኣዲስ ኣበባ፡ ህዝቢ ናይ ልቡን ድሌቱን ክገብር ዕድል ኣይሃቡዎን ዘለዉ።  መን እዮም ከ  ኣብዚ ዘተ ክሳተፉ ዝድለዩ ዘለዉ?.....

Read More

ኤርትራ፡ ብውሑድ ወጻኢታትን ጸዓትን ትሰርሕ ኮምፕዩተር ተማሂዛ (VOA)
ወነንቲ/መራሕቲ ናይ ጽባሕ ኤርትራ፡
ኣገናዕ በሉለይ

 

ሓንቲ ሓሙሽተ አባላት ዘለውዋ ጉጅለ ተማሃሮ ክፍሊ ኮምፒተር ምህንድስና ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂን ሳይንስን ኤርትራ፡ ኣብ ናይ መዛዘሚ ትምህርቲ ፕሮጀክት፡ብኣዝዩ ውሑድ ወጻአታት፡ብውሑድ ጸሓያዊ ጸዓትን ኤለትሪክን ትሰርሕን ብሓሙሽተ ቋንቋታት ክትጥቀመላ እትኽእልን ኮምፒተር ምሂዞም ።
Read More

 

 

Ethiopia & Eritrea: What will it take to break the deadlock?

 

Guest Commentary: Martin Plaut

The stalemate along the Ethiopian-Eritrean border benefits almost no-one. Two armies stare at each other across the 1,000 kilometre border – as they have done since June 2000, when the fighting ended. Every so often there is a flare-up. An Eritrean border guard will fire at a refugee attempting to cross the frontier illegally; if the shots are witnessed by an Ethiopian patrol they will return fire and both sides will retaliate with rifle fire and sometimes an artillery barrage.

As ever, there are deaths, to add to the thousands who lost their lives so tragically in the senseless border war. Nothing moves on; nothing is achieved. The no-war, no-peace that has prevailed for seventeen long years continues. Lives and scarce resources are wasted in an utterly pointless confrontation that no-one can resolve.

In their hearts both governments know this, but neither believes they can back down. Eritrea – rightly – demands that the Boundary Commission ruling be implemented, and they have legality on their side.
 

Read More

 

 
President Isaias, what are you up to?
If, as alleged by the international and the decaying "opposition" media, educated Eritrean youth are fleeing the country, why is Eritrea producing all these graduates? Overcome flight by flooding with graduates? This, of course, besides the hundreds (500-600 ethnically and religiously diverse ) cadres it graduates bi-annually from Nakfa? Has transition started, bottom up?
 

Asmara Community College graduates 333 students

Asmara, 11 September 2017- The Asmara Community College has graduated 333 students including 108 female students on 9 September.

Speaking at the event, Mr. Alem Gebrekal, Director of the College, pointed out that education is the foundation of all developments and teachers are the driving force. He also called on the graduates to translate the skill they have acquired in practice and live up to the nation’s expectation.

The representative of the graduates commending for the opportunity they were provided expressed readiness to contribute their due in the development of the teaching and learning process.

Mr. Petros Hailemeram, D. G. Research and Human Resources Development, congratulating the graduating students, called on them to contribute their part in the development of education.

Since its upgrading to Asmara Community College, the college has so far graduated more than11 thousand students.   
 

`ኤርትራዊ ማሕበር ምምዕባል መንእሰያት ኣብ ሚኒሶታ`፡ ኣብነታዊ ማሕበር (VOA)
Denden Sport Club Denden Sport Club
 


ካብ ስፖርት ሓሊፉ ኣብ ካልእ ኮሚኒታዎ ምምዕባል መንእሰያት`ውን ይነጥፍ
ኣብ`ዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክፍለግዝኣት ሚኒሶታ፡ ኣብ ሚንያፖሊስን ሰይት-ፖልን ዝብሃላ መንታ-ከተማታት ዝመደበሩ፡ `ምምዕባል ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ሚነሶታ` ዝብል ማሕበር፡ ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓሊፉ፡ ኣብ ትምህርቲ፡ ኣብ ጥዕናን ማሕበረ-ኮማዊ ዝምድናታትን ይነጥፍ።

ተወልደ ወልደገብሬል፡ ንክልተ ኣባላት ቦርድ`ቲ ማሕበር ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣመሪካ ዓዲሙ`ሎ።
 

 
 

 

ኣብ ፈይስቡክን ካልኦትን አንታይ ይዕለልን ይጸሐፍን አሎ።?
Meskerem Welcomes NUEYS National Union of Eritrean Youth and Students
http://eriyouth.org/

NUEYS: Background and Activities

The National Union of Eritrean Youth and Students (NUEYS) is an organization that works towards the advancement and development of Eritrean youth. The mission of NUEYS is to organize and build versatile, enlightened youth that are aware and proud of their culture, identity, heritage, and history. It also strives to build disciplined, self-confident, mature, and responsible youth throughout the country, as well as among Eritrean youths in the Diaspora.
Read More

 

ህግደፍ ናይ መጻኢ መራሕቲ ሰላሕ እንዳበለ መልሚሉ ይስኩዕ፡ ንሕናኸ ሃገሮም፡ ህዝቦም፡ ታሪኾም ዘየኽበሩ ተጻረፍቲ፡ብቱኻት ነፍሪ።

"ናይ ቤት ፍርዲ ዳኛ ሳቤላ ጸጋይ፡ ሳቤላ ጓል 24 ዓመት ናይ ሕጊ ምርቅቲ ኮይና ድሮ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ንቤት ፍርዲ ክትመርሕ ጀሚራ ዘላ ዋዕሮ ዋርሳይ" ሃገራዊ ድሕነት

Image may contain: 1 person, smiling, hat
 

ናብ ሻዕብያ ቅርበት ኣለዎ ዝበሃል ፈይስ-ቡከ።

 

Scroll for more news

 
;

VOA Tigrinya Facebook

Eritrean Tweets