Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
Forum
ContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | EPDP | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh (Correctred)|
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna| Al Nahda| Islamic Islah | Al-khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena 
Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA -Tigrinya | VOE -DC |VOE-Halifax
 Face Books:  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem|

ምላጣፍ ጋዘጣታትና አብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወብሳይት ይደናጐ አሎ።

 

 

The posting below from known Eritrean government cyber activist is shocking to us who have been calling for unconditional implementation of the Algiers Agreement and Border Commission ruling when Woyane was ruling Ethiopia. What triggered this outburst?  Is the call for action on the border issue bothering the Eritrean government? Is this call by Elias Amare for "total destruction" of a party that is member of the ruling EPRDF regime either directly or indirectly putting us in precarious position with the Ethiopian government? Would such action amount to interference in the internal affairs of a friendly sovereign nation?

 ካብ ሰልፊ መቐለ ናበይ?

እዚ ሰልፊ ዘረጋገጾ ነገር እንተሃልዩ: ከምቲ መንግስቲ ዶር ኣቢ ኣብ ክልላት ሶማል ኮነ ጋንቤላን ዓፋርን ዝገበሮ፡ ኣብ ትግራይ ከምዘይከኣል'ዩ ኣመስኪሩ። እዚ፡ ዋላ ንፖለቲካ ዝተወደበ እንተተባህልን ብናይ አምሓራ ኩምራ ሚድያ ብባጫን ምሕጫጭን እንተተነአአሰን፡ ብዘይካ ላባም ህዱእ  ምውጋን ጉዳይ ወያነን ክልል ትግራይን ካልእ አማሪጺ ከምዘየለን እዩ ንጹር መልእኽቲ አመሓላሊፉ ክብሃል ይክአል።እዚ ረኡይ ደገፍ ህዝቢ ትግራይ፡አብ ለዕሊ ወያነ፡ ንዲያሎግ (ዘተ) ምስ መንግስቲ ዶር ኣቢ ዓቢ ሓጋዚ ተራ ክህልዎ እዩ ዝብሉ እውን አለዉ..

ህዱእ ውገና (soft landing) ጉዳይ ወያነ፡ ክልል ትግራይ፡ ህዝቢ ትግራይን ነዚ ተብጊሱ ዘሎ ናይ ሳላም ጐዕዞ  ሓጋዝን ዝሓሸ አማራጽን  እዩ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንጉዳይ ዶብ ብመሰረት ወሳነ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መዕለቢ ክገብረሉ ዘኽእል እዩ።ንዓና ዘገድሰና፡ ናይ ነጸላ-መንደቕ ጎረብትና ስለ ዝኾኑ እምብር ነቲ ብመትከል እንቃወሞ፡
ሃገርና አብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድ ምትእትታው ክትገብር ስለ ዝድለ አይኮነን። (መስከረም )
 

እዚ ናይ መቐለ ሰለማዊ ሰልፊ ፖለቲካዊ እንበር ህዝባዊ ኣይኮነን

  (ካብ ከባቢ እቲ ናይ መቐለ ሰልፊ ናብ መስከረም ዝተላእከ  12/10/2018 12:16:35 PM)

እቲ ደጊም ኢትዮጵያ ናይ በይንና ግዝኣት እያ ዝብል ሓሳብ ተሳዒሩ። እቲ ኢትዮጵያ ብዘይ በኣና ናብ ተብሎ የብላን ዝብል ጃህራ ተበቲኑ። ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንትግራይ ራሕሪሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሰፊሩ ዝጸንሐ መሪሕነት ህወሓት ከም መገዲ ዝጠፍኦ ገያሻይ ዝሕብሮ ዝደሊ ናብ ትግራይ ተመሊሱ ሰለማዊ ሰልፊ ከዳሉ ይውዕል ኣሎ።

"ዝተወደበን ዝተዋደደን ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ደው ይበል" እታ ውርይቲ ናይ ሳሕል ጥቅሲ ዓወት ንሓፋሽ ዝብል ጭርሖ ዘለዎ "እታ ዝሃነጽናያ ሃገር ከተኽብረና እንተዘይኪኢላ ናትና ሃገር ክንሃንጽ ክንግደድ ኢና"፡ ካልእ እውን ኣሎ ናይ ሜድያ ሰራዊቶም ዝብልዎ "ኤርትራውያን የሕዋትና ካብ ዝፈትውዋ ሃገሮም ኢትዮጵያ ክግንጸሉ ዝተገደዱ ኣብ ሃገሮም ኢትዮጵያ ስለ ዘይተኸበሩ እዩ" ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታት ዝሓዙን ገዚፍን ገዛ ገዛ ዝኣተወ ጎስጓስን ዘይተኣደነ ገንዘብ ዝወጾን ሰልፊ ትማሊ ኣብ መቐለ ሪኢና።

እዚ ሰለማዊ ሰልፊ ፖለቲካዊ እንበር ህዝባዊ ኣይኮነን። ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝተዋደደ ሰልፊ እንበር ጠለብ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ (ካብ ህዝቢ ናብ መንግስቲ) ኣይኮነን። ኮነ ኢሎም "ዝተወደበን ዝተዋደደን ዘርኣዊ መጥቃዕቲ" እናበሉ ንህዝቢ ዘለዓዕልዎን ንዓሌታዊ መግዛእቲ ኣምሓራ እናዘከሩ ዝወደብዎ ሰለማዊ ሰልፊ ንህወሓት ንምድሓን እንበር ንስለ ሓልዮት ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን።

እዚ ዝስተ ጽሩይ ማይ ረኺቡ ዘይፈልጥ ህዝቢ; ብሬድኤት ዝመጸ ዱኽዒ ካብ Dedebit Credit and Saving Institution SC እናገዝአ ግራቱ ከልምዕ ዝጸንሐ ህዝቢ፡ ብሰንኪ እዚ ንኤርትራ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዝንባል መታን ከጋጥማ ተባሂሉ ዝተማህዘ ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ስልቶም ን20 ዓመት ዝኣክል ንህዝቦም ኣብ ፊት ውግእ ኣቀሚጦሞ ዝጸንሑ ህዝቢ፡ ንዓ ተሰለፍ ካብ ገዛኻ ውጻእ ከመይሲ ዳግም ክትውረር ኢኻ! ሕጊ መንግስቲ ዝጥሕስን መሪሑ ዘይክእልን ጉጅለ እዩ ስልጣን ሒዙ ዘሎ እናበሉ ከሰልፍዎ ሪኢና።

ንዓና ንኤርትራውያን ዘገድሰና ሰለማዊትን ርግእትን ትግራይ እዩ። በዚ መንጽር ኣብ ውሽጢ ትግራይ እንነብር ዘሎና ኤርትራውያን ክንዕዘቦ ከሎና ግን ወያነ ሒዝዎ ዘሎ መገዲ ቅሳነት ዝህብ ኣይኮነን በሃልቲ ኢና። ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ከም መንግስትኻ እንድሕሪ ዘይትቅበሎ ኣሎኻ ንባዕልኻ ካብ ሕጊ መንግስቲ ትወጽእ ኣሎኻ ማለት እዩ። ንዑ እንዶ ምጹ ከነርኢየኩም ኢና፣ ክንደይ ግዜ ዘይማረኽናኩም፣ ወይ ድምጽና ይሰማዕ ወይ ክስማዕ እዩ ዝብሉ ፈኸራ ካብ መራሒ ወያነ ክትሰምዕ ከሎኻ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ተስተውዕል።

ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ንውግእ እዩ ርእሱ ዝሕጸብ ዘሎ። መሪሕነቱ ህድእ ኢልና ንርኣዮ ንህዝብና ናብ ውግእ ኣይነቃልዖን ኢና ኣናበለ ካድራት ወያነ ግን ኣብ ፈቀዶ ወረዳታት ንመንእሰይ ትግራይ ተላዓል ተበገስ እዮም ክብልዎ ዝውዕሉ ዘለዉ።

 

ወዲ ጣባ፡ አብ ናይ ሻዕብያ ፓልቶክ ዘቕረቦ ከቢድ መግለጺታት ብጉዳይ ወያነን ህዝቢ ትግራይን። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ውዕል አይተኸተመን ደዩ ከብል ዝኽእል ሓያል ዘረባታት።

መራሕቲ ወያነ አብ ልዕሊ ኤርትራን ህዛባን ዘውርድናዮ በደልን ዕንወትን ይቅረ በሉልና ዲዮም ዚብሉ ዘለዉ። ክሳዕ ይቅረ በለልና ህዝቢ ኤርትራ ዚብሉ ምርሳዕ የለን።

 

ንኤትራውያን ዝዓደመ፡ ግን ብጉዳይ ዶብ ዘጽቀጠ መደረ ዶር ደብረጽየን አብ ሰልፊ መቐለ

 


ቲቦር ናዥ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝረአ ዘሎ ምዕባለ ንኢዶም

ኣብዚ ቅነ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምብራቅ ኣፍሪቃን ዑደት ከካይዱ ዝጸንሑ ሓጋዚ ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን ብዝገበረቶ ምክፋት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሓጉስ ምዕባለ ይረአ'ሎ ክብሉ ገሊጾም።

ንሶም ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ'ውን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ርክብ ክልቲኣን ሃገራት ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ደረጃ ንምብጻሕ ዘኽእሉ ዝተፈላለየ ጉዳያት ከምዝተዘራረቡ ኣፍሊጦም።

ቲቦር ናዥ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ኬን ያ ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዑደቶምን ኣፍሪቃን ዝምልከት ንዝቀረበሎም ሕቶታት ዝሃብዎ ኣብ ምላሽን'ዩ


TRANSCRIPT: Press Briefing on U.S. Policy in Africa with Assistant Secretary of State for the Bureau of African Affairs, Tibor P. Nagy, Jr.

Remarks
Tibor P. Nagy, Jr. Assistant Secretary of State for the Bureau of African
 
Via Teleconference, Kenya
 
December 6, 2018

 

Audio File:

OPERATOR: Ladies and gentlemen, thank you for standing by. I will now turn the conference over to our host, Brian Neubert. Please go ahead, sir.

MODERATOR: Good afternoon to everyone from the U.S. Department of State’s Africa Regional Media Hub. I’d like to welcome our participants dialing in from across the continent and thank you all for joining the discussion. Today we are very pleased to be joined from Nairobi, Kenya by the Assistant Secretary of State for the Bureau of African Affairs, Tibor P. Nagy, Jr. Assistant Secretary Nagy will discuss U.S. policy in Africa, as well as outcomes on his current travel through the region.

Read More

Will Ethiopia's Democratic Awakening Catch On Next Door In Eritrea?

ደገፍ ህዝቢ ትግራይ አለኒ ኢልካ፡ ሓይልኻ አርኢኻ፡  ናብ ጽምዶ? ካብ ሰላማዊ ሰልፊ መቐለ ናብ ፈደራላዊ መንግስቲ ንአዲስ አበባ?

ህወሓት ዝወደቦ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ አብ መቐለ አብ ዝካየደሉ ዘሎ ዕለት፡ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ክግንዘብዎ ዝግብኦም  ናብ መስከረም ዝተላእከ ሓበረታን ምኽርን

.....እዞም ናይ ሜድያ ሰራዊት ነቲ ናይ ህወሓት ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ስልቲ ክሳብ ክንደየናይ ኣብ ኤርትራ ኣበሳ ፈጢሩ ከም ዝጸንሐ ዝዘንግዑዎ ይመስሉ።.... ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስለ ዝተራኸበ ከኣ ብቀሊሉ ዝርሳዕ ይመስሎም። እዚ ኩሉ ኣደዳ ስደትን ምዝንባልን መንእሰይ በጀካ እቲ ዜቤታዊ ፖለቲክ እዚ ናይ ህወሓት ሕሱም ስልቲ እውን ዓቢ እጃም ከም ዝነበሮ ዘንጊዖሞ ኣለዉ። ክሳብ ህውሓት ነዚ ብቅሉዕ ኣሚና ንመናሰይ ኤርትራ ይቅሬታ ዘይሓተተትን፡ ንመሬት ኤርትራ ከረክብየ ዘይበለትን ዋላ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግዚኡ በሊዑ እንተሓለፈ ምስ ኤርትራ ክትዕረቅ ኣይኮነትን። ....
(ካብ
"ምኽሪ ኤርትራዊ ካብ ክብዲ ትግራይ ናብ መስከረም ዝተላእከ )

 

 

...እዞም ናይ ሜድያ ሰራዊት ነቲ ናይ ህወሓት ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ስልቲ ክሳብ ክንደየናይ ኣብ ኤርትራ ኣበሳ ፈጢሩ ከም ዝጸንሐ ዝዘንግዑዎ ይመስሉ።.... ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስለ ዝተራኸበ ከኣ ብቀሊሉ ዝርሳዕ ይመስሎም። እዚ ኩሉ ኣደዳ ስደትን ምዝንባልን መንእሰይ በጀካ እቲ ዜቤታዊ ፖለቲክ እዚ ናይ ህወሓት ሕሱም ስልቲ እውን ዓቢ እጃም ከም ዝነበሮ ዘንጊዖሞ ኣለዉ። ክሳብ ህውሓት ነዚ ብቅሉዕ ኣሚና ንመናሰይ ኤርትራ ይቅሬታ ዘይሓተተትን፡ ንመሬት ኤርትራ ከረክብየ ዘይበለትን ዋላ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግዚኡ በሊዑ እንተሓለፈ ምስ ኤርትራ ክትዕረቅ ኣይኮነትን። ....(ካብ "ምኽሪ ኤርትራዊ ካብ ክብዲ ትግራይ ናብ መስከረም ዝተላእከ )

ህግደፍ፡ ካብ ትግራይ ነጋዶ ኣምጺእና ዋጋ/ዕዳጋ ኣረጋጊእና ዋጋ ኣቕሑ ሓሲሩ ይብሉ፡ ተጋሩ ከሲሮም ዝሸጥዎ ዘለዉ ኣቕሑ  መን ይኽሕሶም/የሕውዮም ኣሎ ግን ኣተሓታቲ እዩ ይብሉ ገለ ተጋሩ...

( ምኽሪ ኤርትራዊ ካብ ክብዲ ትግራይ ናብ መስከረም ዝተላእከ )

12/10/2018 12:16:35 PM  እዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕዳጋ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ሓሲሩ ከም ዘሎ ንርእዮ ኣሎና። እቲ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዘምጽእ ዘሎ ነጋዳይ እዩ። ብውሕዱ ነዳዲኡ ከሲሩ ይሸጦ ከም ዘሎ ከኣ ጭብጢ እዩ። ንስለ ሰላም ተባሂሉ ንግዚኡ ክግበር ይከኣል እኳ ኣንተኾነ ኣብ ንቡሩ ተመሊሱ እቲ ርትዓዊ ዋጋ ከቅርብ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይከኣለን ዘሎ። ከምቲ ዝጀመሮ ብዝሓሰረ ንብረቱ ኣብ ኤርትራ መጺኡ ጌና ይሸጦ ኣሎ። መን እዩ ናይዚ ኩሉ ክሳራ በዓል ቤት ዘሎ። በቲ ኮይኑ በቲ ሓደ ኣካል ኣሎ ዝሽፍኖ። ሳላ ዶብ ዝተኸፍተ ዕዳጋ ሓሲሩ ዝብል ኣምር ሓቅነት እኳ እንተሃለዎ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ንምኽሳብ ተባሂሉ ግን ካብ ልክዑ ዝሓለፈ ወፍሪ ክካየድ ርትዓውነት የብሉን።

እዞም ናይ ሜድያ ሰራዊት ነቲ ናይ ህወሓት ኣይ ሰላም ኣይ ኲናት ስልቲ ክሳብ ክንደየናይ ኣብ ኤርትራ ኣበሳ ፈጢሩ ከም ዝጸንሐ ዝዘንግዑዎ ይመስሉ። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስለ ዝተራኸበ ከኣ ብቀሊሉ ዝርሳዕ ይመስሎም። እዚ ኩሉ ኣደዳ ስደትን ምዝንባልን መንእሰይ በጀካ እቲ ዜቤታዊ ፖለቲክ እዚ ናይ ህወሓት ሕሱም ስልቲ እውን ዓቢ እጃም ከም ዝነበሮ ዘንጊዖሞ ኣለዉ። ክሳብ ህውሓት ነዚ ብቅሉዕ ኣሚና ንመናሰይ ኤርትራ ይቅሬታ ዘይሓተተትን፡ ንመሬት ኤርትራ ከረክብየ ዘይበለትን ዋላ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግዚኡ በሊዑ እንተሓለፈ ምስ ኤርትራ ክትዕረቅ ኣይኮነትን።

ደጊም ምስ ኢትዮጵያ ውግእ ኣይክህሉን እዩ። ክልቲኦም መንግስታት ኣብ መጋብኣያ ወጺኦም መስኪሮም ኣለዉ። ኣብ ዶብ ኤርትራ ዓስኪሩ ዝንበበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ሃገራዊ ጉቡኡ ንኽሳተፍ ካብ ሴሜን ኢትዮጵያ (ትግራይ) ናብ ማእከል ኢትዮጵያ (ኦሮሞ) ክግዕዝ ጀሚሩ ኣሎ። እዞም ናይ ሜድያ ሰራዊት ነዚ ከም ሓደጋ ወሲዶም ይዛረብሉ ኣለዉ። ጌና ስግኣት ካብ ኤርትራ ኣሎና ይብሉ ኣለዉ። ህወሓት ንስልጣን ኢትዮጵያ ተቋጻጺሩሉ ዝነበረት ግዜ ንሰራዊት ሴሜናዊ እዝ ካብ ጀነራል ሳሙራይ ንላዕሊ ብክልል ትግራይ ዝእዘዘሉ ይዓቢ ከም ዝነበረ ናይ ኣደባባይ ወረ እዩ። ሴሜናዊ እዝ ብዘይ ፍቃድ መንግስቱ ትግራይ ስለ ዝኣዘዘቶ ክንደይ ግዜ ንመሬት ኤርትራ ይጥሕሶ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። ሎሚ ግን እዚ ሰራዊት ካብ ሴሜን ኢትዮጵያ (ትግራይ) ከንሳሕብ ከሎ ህወሓት ብዕሊ ስለ ዘይተነግራ እነሆ በዞም ናይ ሜድያ ሰራዊታ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ኣላ ትብለና ኣላ። በዚ መሰረት ትግራዋይ ንሳልሳይ ወያነ ተለዓል እናበሉ ኣብ ፓልቶካት ዓዕ ክብሉ ዝሓድሩ ውሑዳት ኣይኮኑን ዘለዉ።

ብወገና ካብ ኤርትራ ዝመጽእ ስግኣት ፍጹም የሎን በሃልቲ ኢና። ንትግራይ ዘድሕና ከኣ ሳልሳይ ወያነ ዘይኮነ ህወሓት ካብ ጽላል ወይ ግንባር ኢህወደግ ወጺኣ ምስ ካልኦት ንዓዓ ዝመስሉ ውድባት ግንባር ፈጢራ ከም እንደገና ናብ ምርጫ ምእታው ጥራይ እዩ።

ብዛዕባ ምሕንጻጽ ዶብ ካብ ተላዕለ....

አኻባ ማሕበረሰብ ስዊስ 2018

....እታ ናይ ዶብ እንዳሃሰሰት እንዳሃሰሰት ትኸይድ አላ......


"4. ውሳኔ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኪትግበር እዩ። "

Asmara July 9, 2018

 

ካልአይቲ ክፋል ቃለ-ምሓትት ክቡር ፕረሲደንት ኢሰያስ፡ አበይ አበለት

እሞ፡ ቀደም ተቐዲሓስ አብ ቤት ጽሕፈት የማነ ገብርአብ አላ እትበሃለ ዘላ ካልአይቲ ክፋል ቃለ-ምሓትት ክቡር ፕረሲደንት ኢሰያስ፡ አበይ አበለት። ድሕሪ ዑደቲ ንከንያዶ ክፍንዉዋ?  ወይ ክኣ አብ ናይሮቢ ምስ አተወ?
ሓሻኺ እዚ ህዝቢ ክጸበ እኮ ከፊእዎ። ዘየደቅስ ነጊሮሙኻስ ድቅስ ይሕድሩ ዝብሉኻ ከምዚ ምስ ኮነ እዩ። 19 መዓልታት ኮይኑ ክግበር እዩ ካብ ዝበሃል። 48 ሰዓት ክሰርሕ ህዝቢ እንዳተጸበየስ....

 

 

 
 

ቶግ 'ዶ ከብላ
ማሕሙድ ሳልሕ
(ብዛዕባ ዶብ ካብ ተላዕለ- መቐጸልታ)፡

ኣብ መወዳእታ ፈተና ኣለኩም፡ ተዳለዉ-
There will be a mini test at the end of this post; don't cheat me; explain your choice. ክሳብ ሕጂ ካብዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሰላም ውዕላት እንታይ ተረኺቡ (ብጭብጢ ንምዝራብ)

Read More

Image may contain: 4 people, people smiling, text

Image may contain: text

Image may contain: 3 people, text

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook

 

   


Asmara July 9, 2018