Badime: Awarded to EritreaEritrean Liberation Flag
Forum
ContactWebmaster
Problem reading Tigrinya? Install these fonts: GeezUnicode | GeezMahtemUnicode | GeezTypenet

Political Organizations:  Shabait | EPDP | ENSF | ELF | EPDP| Zemen | Islamic Islah| enshidri.net | AlNahda
Eritrea Media|
Asena | Asmarino | Awetnayu Capitaleritrea | Dehai |Gereger Jeberti  | Madote | Meadna | Tesfanews | Togoruba|
Eritrean Civic Societies : EriPlatfrom | Medrekh
Eritrean Islamist  Media  
: |Adoulis | Farajat Awna| Al Nahda| Islamic Islah | Al-khalas | Eritrea Islamic Conference |
Foreign Media Aljazeera | BBC | Djibouti | Ethiopia | Kenya |  |Somalia |Sudan | Sudan News Agency | VOA| Yemen |
Radio Programs: Radio Erena 
Ethsat.com |  RadioAserna | KNON | SBC |VOA -Tigrinya | VOE -DC |VOE-Halifax
 Face Books:  Public| EYSC| Radio Erena| Hagerawu Dhnet| Meskerem|

 

መግለጺ ዘየድልዮ ስእሊ.
መደብ ጉጅለ ባህሊ፡ ህዝባዊት ዝምድናታትና አብ ባህርዳር፡ እሞ እዚ ምስ ኮንሰርት ሄለን መለስ አብ መቐለ ብኸመይ ይወዳደር?

 

ካብ ተቐማጦ ዓዲ ጥልያን። ሓደ ደጋፋይ እቲ ሓደ ተቓዋማይ
ኣብ ህግደፍ ብሓንሳብ ዝነበሩ፡ ሎሚ፡ ሓደ ተቓዋሚ ሓደን ደጋፊን ኮይኖም ብእምኒ ወንጭፍ እንክከራኸሩ፡፡

ደሓን'ዶ ውዒልኩም እንተበልካስ፣ ጣፍ ንዘርእ ኣሎና ኮይኑ፣ 
መልሲ "ን ፋሲል ቀለታ"

ብደስበለ መሓሪ  02/17/2019     

           ዕለት 12/02/2019 ብስም "ፋሲል ቀለታ" ኣብ መስከረም ዝተጠቅዐ "ንህግደፍ ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኡ ዝጸርፍ እምበር ፊት ንፊት...." ዘርእስቱ ጽሑፍ ኣንቢበ፡ እዚ ጽሑፍ'ዚ ነቲ ቅድሚ ቅሩብ መዓልታት "ዝተቐብረ ህግደፍ ከተምልኹ ኣይትንበሩ" ብዝብል ኣርእስቲ ነቶም ብዘይ ህላዌ ህግደፍ ህግደፋውያን ኮይኖም ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታት ዝጸሓፍኩዎ መልእክቲ  መልሲ ክህብ ዝፈተነ ይመስል።

        ቅድሚ ኣብ መልሲ ናይቲ ብ"ፋሺል ቀለታ" ዝቐረበ "ነቐፌታ፣ ተቓውሞ ....ወዘተ" ምእታወይ ሓደ ነጥቢ ከቐድም እደሊ፡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ዝቕርቦ ጽሑፋት፣ ግጉይ ይኹን ቅኑዕ፣ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእክቲ ኢዩ። ብወገነይ ኣብ ሓቅታት ዝተመስረተ ትንታኔ ክኸውን ይጽዕር፣እቲ ናተይ ሓቅታት ናይ ካልኦት ሓቅታት ክኸውን ኣይጽበን፣ እቲ ዝወሃብ መልሲ ግን ነቲ ዘቕረብክዎ ሓቅታት ኣፍሪሱ ካሊእ ንኣይን ንካልኦትን ዘዕግብ ሓቅታት ሒዙ ክቕርብ ትጽቢተይ ኢዩ። ብኣንጻሩ ክንዲ ኣብ ትሕዝቶ ዘተኩር ኣብ ታሪኽ ሂወትን መንነትን ናይቲ ጸሓፊ ኣተኩሩ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ደማሚሩ ንምክፋእን ንምንኣስን ዝብገስ እንተኮይኑ ከይተበገሰ ዝፈሸለ ፕሮጀክት ምዃኑ ኢየ ዝርዳእ። ገለ ሰባት ግን ኣብቲ ዝጸሓፈ ውልቀ ምትኳር ከም ባህሊ ወሲዶም ናይ ገዛእ ርእሶም ውሽጣዊ ቅልውላው መናፈሲ ክጥቀምሉ ክትርኢ ከሎኻ ዘሕዝን ኢዩ። ኣነ ብወገነይ ኣሉታዊ ይኹን ኣዎንታዊ መዳያት ሂወት ታሪኸይ ምስ ጊዜን ኩነታትን ኣመዛዚነ  ብምርጫይ ዝሃንጸኩዎን ባዕለይ ዝውንኖን ዝፈልጦን ታሪኸይ ስለዝኾነ ጨሪሸ ኣይጠዓሰሉን፣ ኣይቅጨጨሉን። ምርጫኹም ውልቀሰባዊ ቅርሕንቲ ምትፋእ እንተኮይኑ ክትቅጽሉ ዝኽልክለኩም የለን።

     ኣብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ክእቱ። ብመሰረቱ  ኣርእስቱን ትሕዝቶኡን ነንሕድሕዱ ዝጋጮን  ካብ ጭንቀት ተበጊስካ ዝግበር ምዕግርጋርን ምኳኑ ተረዲአ።

Read More

ንህግደፍ ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኡ ዝጸርፍ እምበር፡ ፊት ንፊት ገጢሙ ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ ከቶ የልቦን።

 ፋሲል ቀለታ 2/12/2019

.. ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ኣምበሳደራትን ካልኦት ተቓለስቲ ኤርትራውያንን፡ ንቕኑዕ ትርጉም ናይቲ ዝተበጽሐ ሰላምን፡ ኤርትራ ህዝባን ካብዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ምሕዝነትን ክርከብ ዝኽእል ረብሓታት፡ ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ሓበሬታ ኣይህብን`ዩ እናተባህለ ዝሽቐጠሉ፡ ነቲ ብስምዒታት ዝዝረብ ዘይኮነስ ኣብ ዝተጨበጡ ሓቅታት ንህዝቦም ሓበሬታ ክህቡን ከረድኡን ሓላፍነቶም ስለ ዝኾን ከምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ውን ኣብ ብዙሓት ከተማታት ምስ ህዝቦም እሂን ምሂን ክበሃሃሉ ሰሚናራት ከካየዱ ጸኒሖምን ይቕጽልዎን ኣለው። እዚ ከኣ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ ዝጀመረ ዘሎን ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዝካየድ ንቡርን ልሙድን ባህሊ ናይ ኤርትራ ኢዩ።

..እዚ ዝካየድ ሰሚናራት ነቲ ኩሉ ክንዛሕ ዝጸንሐ ሓሶታት ቀላሊዑ ስለ ዘብርሆን ዜጋታትና ከኣ እቲ ቅኑዕ መረዳእታ ስለ ዝሕዙን፡ ነዞም ከደናግሩ ዝጸንሑ ከዳዓትን ዑሱባትን ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ኣሎ። ሓደ ካብዞም ከዳዓት ደስበለ መሓሪ (ሻንቖ) ኢዩ። ሓቕታት መታን ከይቕላዕ ወከልቲ ኢሰያስ ኣብ ዘካይድዎ ሰሚናራት ኣይትኺዱ  ንህ.ግ.ደ.ፍ ኣይተምልኹ እናበለ ክግዕርን ክጽሕፍን ጸንሑ ኣሎ።

ደስበለ መሓሪ ሓደ ካብቶም ሻርባ ናይ ወያነ ተጠምጢሙ ኣብ መቐለን ዓዲ ግራትን ዝመላለስን ኣብ በረኸት ስምኦን ዝወደበሉ ኣኼባታት ዘውደኽድኽን ዝነበረ ኣብ ኣኼባታት ናይ መቐለን ኣሰላን ምስ ሻርብኡ ከሎ  ኣብ ተለቪዝዮን ተራእዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝኸዓቦን ብፍላይ ከኣ እተን ብቐርባ ዝፈልጥኦ ዝነበራ ጀጋኑ ተቓለስቲ ኣዴታት ዓዲ ጥልያን ትፋእ ናይ ወያነ ክልሕስ ስለ ዝርኣይኦ ዓኽ ጡፍ ኢለናሉ ኢየን ።

Read More

 

ኣብ ኤርትራ ናጻ ብሕቲ ሚድይ ዘይምህላዉ ትርፉ፡ ሓቲትካ መልሲ ክትረክብ ዘይምኽኣል እዩ። ....
እዝስ ኣብ 2019 ምስ እንታይ ይቑጸር፧?

ዝኸበርካ አምባሳደር አርአያ ደስታ፡ ኣብቲ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ሓወልቲ ምምራቕ መድብ ንስኻ ወይ ካልኦት ንኤርትራ ወኪልኩም ተሳቲፍኩም ዲኹም።? ኣይትገብርዎን ግዲ!
 

ደቂ ሃይለ ስላሴን ደርግን ንኣቢይን ለማን የጋግዮም ይህልዉ እዮም።


 

ሓቂ አበይ አለኺ ክንደልየኪ?
ልኡኽ ኤርትራ አብ ምረቓ ሓወልቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ተኻፊሉ ድዩ?


ሬድዮ ኤረና ስእሊ ብምስናይ፡፡( አብ ታሕቲ ተመልከት)  ልኡኽ ኤርትራ አብ ምረቓ ሓወልቲ ሃይለ ስላሴ ተሳቲፉ ዝብል ዜና ብትዊተር ድሕሪ ምዝርግሑ፡ ካብ ደጋፍቲ መንግስቲ ዝመስል ባእታ ሓሶት ዝብል መልሲ አብ ትዊተር ርኢና።
ከም ልሙድ፤ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ጉዳይ መግለጺ ወይ ርእይቶ አይሃብን
።  እንታይ እቲ ሓቂ?

"ኢድኩም ኣክቡልና"

ልዑላውነት ኤርትራ ይከበር ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበሩ ስምምዓት ንህዝቢ ግልጽነት ይሃልዎም ዝብሉ ኤርትራውያን፡ ሎሚኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ኣፍደገ ኤምባሲ ኤርትራ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ኣካይዶም።

እቶም ናብ ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ 'ውን ዘምርሑ ሰልፈኛታት፡ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ከምዘለዎ ንጹር ኣይኮነን፡ ንህዝቢ ብግልጺ ይንገር ዝብልን፡ ነታ ሃገር ናብ ንቡር ግዝኣተ-ሕጊ ክመልስን ዝጽውዕን`ዩ ኢሎም ድምጺ ኣሜሪካ ብስልኪ ዘዘራረቦም ዶ/ር ሓዲሽ ሓጎስን ኣቶ ነጋሲ ገብረዮናስን ዝተባህሉ ኤርትራውያን "ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውስዋ ዝሓልሙ" ዝበልዎም ኢትዮጵያውያን `ውን ብምኹናን "ኢድኩም ኣክቡልና" ዝብል መጸዋዕታ ኣመሓላሊፎም።-

ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።
 

 

Image may contain: text that says 'Elias Amare 8 hrs Imagine #Japan glorifying Emperor Hirohito & his General Tojo; or #Germany glorifying Hitler & the Nazis; or #Italy glorifying Mussolini and the Fascists. Imagine the worldwide outrage & uproar that would ensue. Now imagine #Ethiopia glorifying its past & present war criminals.'

 

 

 

 
Image may contain: 1 person, smiling, text

ሓደ ካብ ናይ ኣምሓራ ሚድያ፡ ናይ ኤርትራ ተቓወምቲ ዝብለን ወብሳይታተ ጸረ ሰላም ኢሉ ዝኸስስ ጽሑፍ የኣንግድ.
 

የኤርትራው ጀበሀ/ELF በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የጥላቻ ዘመቻ ከፍቷል (አዳነ ኣጣናው)

...በጸረ ኢትዮጵያ ፕሮፖጋንዳ ከተጠመዱት የጀብሀ/Elf አፍቃሪ ወያኔ ድህረ ገጾች መሀከል ከብዙ በጥቂቱ ለመጥቀስ ያክል፡- መስከረም/Meskerem.net ፣ አወተ/Awate.com፣ አሰና/Asena.com እና አስመሪኖ/Asmerino.com  ሲሆኑ የሬድዎ ፣ የቲቪ ስርጭቶችን ያካተተ ነው ፡፡  በዚህ መጠነ ሰፊ ጸረ ኢትዮጵያ የለየለት የጥላቻ ዘመቻ ጀብሀዎቹ/Elf  የድሮ የገማ እርካሽ የ-1970 ይጠቀሙበት የነበረው አይነት ጸረ ኢትዮጵያ ፕሮፖጋንዳ በአዲስ መልክ ተያይዘውታል፡፡ የጀብሀ የውሸት ወፍጮዎች በዋናነት በወያኔው ድርጅት ከኢትዮጵያ ህዝብ በተዘረፈ  በሚሊዮኖች በሚቆጠር የገንዘብ ድጋፍ ባጀት ተመድቦላቸው የሚተነፍሱ ናቸው፡፡

(1)አወተ/Awate.com በኤርትራ ፖለቲካ ውስጥ በእስላማዊ አክራሪነቱ የሚታወቅ የኤርትራን ህዝብ ደገኛውን በክርስትያንነት ቆለኛውን በሙስልምነት ፈርጆ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ ከፍቶ ሲንቀሳቀስ የነበረ መሆኑ ይታወሳል፡፡አወተ/awate.com ደገኛው የኤርትራ ህዝብ ቆለኛውን ሙስሊም ህዝብ ጨቆነ፣መሬቱን ወረሰ እናም ሙስሊሙን እናድን ሲል በማነፌስቶ አትሞ ማሰራጨቱ ይታወቃል፡፡ ዛሬ አወተ/Elf ድሮ በአረብ ቅጥረኝነት ተሰልፎ ሲልከሰከስ እንደነበረው ሁሉ ዛሬም ለወያኔው አድሮ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የጥላቻ ዘመቻ ከፍቷል፡፡

(2)መስከረም/Meskerem.net  ይህ ድህረ-ገጽ ሌላው የጀብሀ ቅሪተ አካል ሲሆን የለየለት ጸረ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ አማራ ብሎ በፈረጀው ማህበረሰብ ላይ ያነጣጠረ ፕርፖጋዳ የሚነዛ ገጽ ሲሆን አንዳንዴ ደግሞ ገጹ ኤርትራዊ መሆኑን እረስቶ ስለ ወያኔ ልእልና ማጣት ሲያላዝን ይታያል፡፡ ይህን ገጽ አንዳንዴ ከወያኔው አይጋ/Aigaforum እና ትግራይ/Tigrayonline ለመለየት ያስቸግራል፡፡የዚህ ገጽ አዘጋጅ የሚገርመው አባቱ በንጉሱ ጊዜ የፖሊስ ጀነራል የነበሩ ናቸው፡፡ ግለሰቡ ለሁለቱ ህዝቦች መልካም ግንኙነት ከመጣር ይልቅ በጸረ ኢትዮጵያነት የመጀመሪያውን ድንጋይ ወርዋሪ ሆኗል፡፡ ይህ የመስከረም ገጽ አዘጋጅ ግለሰብ በተለይ የወያኔ አጋር  ሆኖ በአማራው ላይ የሚወረውረው የጥፋት ድንጋይ የሚያስከትለውን መዘዝ ግለሰቡ በግባቡ የሚገነዘበው አይመስልም፡፡

Read more

ጋዜጣዊ መግለጺ
ሓይሊ ዕማም ንምትካል ህዝባዊ ባይቶ ዲሲን፡ መሪላንድን ቭርጂንያን


 ብዕለት 2 የካቲት 2019 ኣብ ጆርጅታውን ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ፡ ኣብ መንጎ ናይ ከባቢና ሽማግለታትን መንእስያትን ብዝተበጽሔ ስምምዕ ፡ነዚ ንነዊሕ እዋን ብፈላላይን የዕናውን ሜላታት መራሕቲ ህግደፍን፡ ገለ ካብ ሰቦም ንላዕሊ ተገደስቲ ብምምሳል ዝንቀሳቀሱ ውልቀሰባትን፡ ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ናይ`ዚ ከባቢና ኤርትራዊ ፡ ሓደ ስሉጥን ሓያልን ባይቶ ንኽህልዎ ብዘቖመን ስለስተ ኣካላት ፡ እቲ ሓይሊ ዕማም ኣብ ስራሕ ይርከብ። እዚ ዝሰላሰል ዘሎ ዘይሻርነታዊ ዕማም፡ ንኹሉ ኣባል ሕብረተሰብና ኣብ`ዚ ዞባ ንምሕያል ኮይኑ፡ ብሓባር፡ ብዘይ ኣፈላላይ፡ ንመሰል ህዝብናን ልኡላውነት ሃገርናን ዝቃለሰሉ ሃዋህው ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ዘለው ውልቀ ሰባት፡ ኣባላት ጉጅለታት ይኹኑ፡ ውድባት፡ ከም ውልቀ ሰባት ዝካፈሉሉ ፡ ብቅሉዕን ደሞክራስያውን ኣገባብ፡ ሓደ ሕጋዊ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዝውንኖ፡ ማሕበር ንምትካል ኣብ ስራሕ ይርከብ። ዝነበረ ሕሉፍ ዕንቅፋታት ሕርሕራይ ገይሩ ስለ ዝመሃረና ከኣ ፡ በላሕቲን ቅኑዓትን ውፉያትን ንህዝቦም ዘገልግሉን መንእሰያት ብምልላይ፡ ብለባማትን ኣስተውዓልትን ኣያታቶምን ኣደታቶምን ኣቦታቶምን ዝሕገዝሉ፡ ናይ ሓባር፡ ሓያል ጥምረት ንምቛም ይጽዕር።

Read More
Image may contain: 4 people, including Dawit Yohanes, beard and text

ንህግደፍ ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኡ ዝጸርፍ እምበር፡ ፊት ንፊት ገጢሙ ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ ከቶ የልቦን።

 ፋሲል ቀለታ 2/12/2019

.. ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ኣምበሳደራትን ካልኦት ተቓለስቲ ኤርትራውያንን፡ ንቕኑዕ ትርጉም ናይቲ ዝተበጽሐ ሰላምን፡ ኤርትራ ህዝባን ካብዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ምሕዝነትን ክርከብ ዝኽእል ረብሓታት፡ ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ሓበሬታ ኣይህብን`ዩ እናተባህለ ዝሽቐጠሉ፡ ነቲ ብስምዒታት ዝዝረብ ዘይኮነስ ኣብ ዝተጨበጡ ሓቅታት ንህዝቦም ሓበሬታ ክህቡን ከረድኡን ሓላፍነቶም ስለ ዝኾን ከምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ውን ኣብ ብዙሓት ከተማታት ምስ ህዝቦም እሂን ምሂን ክበሃሃሉ ሰሚናራት ከካየዱ ጸኒሖምን ይቕጽልዎን ኣለው። እዚ ከኣ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ ዝጀመረ ዘሎን ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዝካየድ ንቡርን ልሙድን ባህሊ ናይ ኤርትራ ኢዩ።

..እዚ ዝካየድ ሰሚናራት ነቲ ኩሉ ክንዛሕ ዝጸንሐ ሓሶታት ቀላሊዑ ስለ ዘብርሆን ዜጋታትና ከኣ እቲ ቅኑዕ መረዳእታ ስለ ዝሕዙን፡ ነዞም ከደናግሩ ዝጸንሑ ከዳዓትን ዑሱባትን ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ኣሎ። ሓደ ካብዞም ከዳዓት ደስበለ መሓሪ (ሻንቖ) ኢዩ። ሓቕታት መታን ከይቕላዕ ወከልቲ ኢሰያስ ኣብ ዘካይድዎ ሰሚናራት ኣይትኺዱ  ንህ.ግ.ደ.ፍ ኣይተምልኹ እናበለ ክግዕርን ክጽሕፍን ጸንሑ ኣሎ።

ደስበለ መሓሪ ሓደ ካብቶም ሻርባ ናይ ወያነ ተጠምጢሙ ኣብ መቐለን ዓዲ ግራትን ዝመላለስን ኣብ በረኸት ስምኦን ዝወደበሉ ኣኼባታት ዘውደኽድኽን ዝነበረ ኣብ ኣኼባታት ናይ መቐለን ኣሰላን ምስ ሻርብኡ ከሎ  ኣብ ተለቪዝዮን ተራእዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝኸዓቦን ብፍላይ ከኣ እተን ብቐርባ ዝፈልጥኦ ዝነበራ ጀጋኑ ተቓለስቲ ኣዴታት ዓዲ ጥልያን ትፋእ ናይ ወያነ ክልሕስ ስለ ዝርኣይኦ ዓኽ ጡፍ ኢለናሉ ኢየን ።

Read More

Image may contain: 4 people, including Dawit Yohanes, beard and text

 

Eritrea's Ambassador to Japan, Ambassador Estifanos Brun now seems defacto spokesman of the Eritrean government. We will follow the Ambassador

 
 

Official Eritrea Ministry of Information  Facebook

 

   

 

 
 
 

Asmara July 9, 2018